Oferta do zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku

Dom położony jest w pięknym, spokojnym miasteczku Brańsk w powiecie bielskim. Usytuowany w centrum, a jednocześnie z dala od ruchliwej ulicy.

Ilustracja do artykułu DPS 01-640.jpg

Gwarantuje to ciszę, spokój i bezpieczeństwo, a także możliwość aktywnego spędzenia wolnego czasu. Wszechobecna zieleń, altana z miejscem do grillowania pozwala na miłe spędzenie czasu na świeżym powietrzu.

Działalność prowadzimy od 1975 roku, a od roku 1995 w nowoczesnych dobrze wyposażonych obiektach. Obiekty przystosowane są do całodobowej opieki nad 114 mieszkańcami w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorymi. Dom funkcjonuje w dwóch budynkach mieszkalnych i jednym wolnostojącym z dużą salą rekreacyjną i zapleczem kuchennym, gdzie odbywają się spotkania i uroczystości, np. uroczyste spotkania z rodzinami, integracyjne ze społecznością lokalną.

Budynki pozbawione barier architektonicznych, a wyposażenie w poręcze i uchwyty, windy i podjazdy ułatwia oraz zapewnia bezpieczeństwo podczas poruszania się.

Zapewniamy zamieszkanie w pokojach jedno-, dwu– i nielicznie trzyosobowych, wszystkie z przyległymi węzłami sanitarnymi.

Pokoje urządzone są z uwzględnieniem bezpieczeństwa, indywidualnych gustów i upodobań mieszkańców, tak by nasi podopieczni czuli się jak w domu. Wykładziny antypoślizgowe, funkcjonalne meble, telewizory, radioodbiorniki, w pełni wyposażona łazienka, sygnalizacja – to wszystko mają do dyspozycji mieszkańcy. Obiekty wyposażone są w windy, systemy alarmowo-przeciwpożarowe i przywoławczo-alarmowe.

Dom posiada ponadto jadalnię, pomieszczenia do terapii, rehabilitacji, bibliotekę z czytelnią, kaplicę, pokój gościnny, gabinety medycznej pomocy doraźnej.

Na każdej kondygnacji mieszkańcy mają do swojej dyspozycji salę dziennego pobytu, pomieszczenia do samodzielnego prania i suszenia, a także kuchenki zaopatrzone w jedzenie i napoje, z których mieszkańcy mogą korzystać przez całą dobę.

Ważnym atutem Domu jest profesjonalna baza rehabilitacyjna. Wykonywane są takie zabiegi jak:
1) fizykoterapia:
– elektroterapia (wszystkie rodzaje prądów)
– ultradźwięki (fonoforeza/bez leku)
– światłolecznictwo – laseroterapia – automatyczne skanowanie
– magnetoterapia polem niskiej częstotliwości
– elektroultrafonoforeza/jonoforeza (bez leku)
2) hydroterapia:
– masaż podwodny
– półkąpiel wirowa
– masaż wirowy kk. górnych i dolnych
3) masaż leczniczy:
– masaż klasyczny mięśni grzbietu i obręczy kończyn, masaż całkowity pleców
– masaż klasyczny częściowy
– masaż limfatyczny nadciśnieniowy aparatem BOA
4) kinezyterapia:
– indywidualna praca z podopiecznym (np. ćwiczenia bierne, czynno-bierne, ćwiczenia według metod neurofizjologicznych, metody redukcji nerwowo-mięśniowej, ćwiczenia specjalne, mobilizacje)
– wyciągi, ćwiczenia czynne w odciążeniu, ćwiczenia czynne wolne, ćwiczenia samowspomagane, ćwiczenia izometryczne, kinezyterapia przyrządowa
– kinesiotaping – plastrowanie dynamiczne

Zajęcia usprawniające prowadzone są grupowo i indywidualnie według potrzeb i wskazań lekarza.

Organizujemy różne formy spędzania wolnego czasu. Zajęcia terapeutyczne prowadzone są w gabinetach terapii zajęciowej, biblioterapii i muzykoterapii pod okiem wykwalifikowanego i doświadczonego personelu. W doborze zajęć uwzględnia się możliwości i umiejętności podopiecznych, a także ich oczekiwania, zainteresowania.

W kaplicy Domu odprawiane są nabożeństwa w obrządku katolickim i prawosławnym. Dla wyznawców obu tych wyznań, według ich kalendarzy, organizowane są Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy.

Umożliwiamy korzystanie ze świadczeń zdrowotnych oraz w części pokrywamy opłaty leków ryczałtowych i limitowanych. Organizujemy całodobową opiekę fachowego personelu (pielęgniarki, opiekunowie) oraz opiekę lekarza rodzinnego w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. W załatwianiu wielu spraw pomagają pracownicy socjalni. Zapewniamy także wsparcie psychologiczne.

Dom posiada własną pralnię i kuchnię z jadalnią. Gwarantujemy trzy posiłki dziennie z możliwością wyboru zestawu posiłków oraz posiłki dietetyczne i dodatkowe, zgodnie ze wskazaniami lekarza. Mieszkańcy mają możliwość spożywania posiłków w stołówce lub w swoim pokoju mieszkalnym.

Naszych mieszkańców traktujemy indywidualnie i z szacunkiem, dbamy o dobrą atmosferę i zachowanie właściwych stosunków zarówno w relacjach pracownik – mieszkaniec, jak i mieszkaniec – mieszkaniec.

Główne atuty Domu:
– miejsce tworzone z sercem i na bazie wieloletniego doświadczenia
– nowoczesne i przestrzenne wnętrza
– bogate zaplecze rehabilitacyjne
– profesjonalna, całodobowa opieka
– bliskość lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (przychodnia na parterze budynku Domu)

Zapraszamy wszystkich chętnych do skorzystania z naszej oferty.


Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, która nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej.

Jak dostać się do Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku?

Krok pierwszy – osoba potrzebująca pomocy pisze wniosek o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku. We wniosku opisuje swoją sytuację rodzinną, zdrowotną, finansową.

Krok drugi – wniosek składa osobiście lub za pomocą rodziny w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej lub miejsce jej aktualnego pobytu.

Ośrodek pomocy społecznej nie ma prawa odmówić przyjęcia wniosku o skierowanie do domu pomocy społecznej. Sprawa musi zostać rozpatrzona i zakończona decyzją administracyjną.

Ośrodek pomocy społecznej kompletuje dokumenty niezbędne do wystawienia skierowania do DPS:
– rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego z zainteresowanym,
– zaświadczenie lekarskie,
– decyzję o posiadanym dochodzie/świadczeniu emerytalnym, zasiłku stałym, rentowym oraz oświadczenie o wysokości dochodu małżonka, dzieci zobowiązanych do ponoszenia opłaty.

Krok trzeci – zainteresowany czeka na decyzję ośrodka pomocy społecznej o skierowaniu do DPS oraz o odpłatności za pobyt.

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku jest odpłatny w wysokości ustalonej przez Starostę Bielskiego. Odpłatność osoby ubiegającej się o umieszczenie w DPS wynosi 70 proc. dochodu.

Gdy dochody osoby ubiegającej się o zamieszkanie w DPS są niższe niż ustalony koszt utrzymania pozostałą kwotę dopłacają:
– współmałżonek lub dzieci – jeśli nie są w stanie dopłacić do utrzymania w DPS, dopłatę zapewnia:
– gmina lub miasto, które kieruje do DPS.

Krok czwarty – zainteresowany czeka na informację z Domu Pomocy Społecznej o terminie przyjęcia.

W nagłych wypadkach wynikających ze zdarzeń losowych umieszczenie nastąpi poza kolejnością oraz bez przedłożenia dokumentów (dokumenty te powinny być skompletowane w terminie trzech miesięcy od dnia umieszczenia zainteresowanego w placówce).

W przypadku otrzymania decyzji odmownej istnieje możliwość odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem ośrodka pomocy społecznej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 85 73 75 132.

Adres strony internetowej: www.dpsbransk.pl.

Powrót na początek strony