Ogólnopolski Tydzień Kariery 2017

W dniach 16-22 października 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Bielsku Podlaskim oraz Młodzieżowym Centrum Kariery w Bielsku Podlaskim organizuje działania doradcze w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.

Ilustracja do artykułu analytics-2697949_640.jpg

OTK to coroczne działanie inicjowane przez Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego - wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery.

W tym roku tydzień kariery odbywa się pod hasłem „Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje”. Adresatami i docelowymi odbiorcami OTK są wszyscy potrzebujący profesjonalnego wsparcia w analizie predyspozycji, planowaniu dalszej edukacji, zawodu, pracy, kariery. Przedsięwzięcie skierowane jest do zainteresowanych osób bezrobotnych, poszukujących pracy, uczniów i studentów zainteresowanych zdobyciem wiedzy o lokalnym rynku pracy, perspektywach rozwoju oraz własnych predyspozycjach zawodowych.

W ramach OTK przewidywane są różne formy wsparcia doradczego, i informacyjnego. Zorganizowane zostaną dni otwarte w doradztwie zawodowym oraz spotkania grupowe informacyjne i warsztatowe.

baner: OTK 2017

Nazwa przedsięwzięcia: Ogólnopolski Tydzień Kariery,
Termin realizacji: 16-22 października 2017 r.

Działanie Data Czas trwania (godziny) Miejsce Forma zgłoszenia/kontakt
Dzień otwarty w doradztwie zawodowym
Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim
poniedziałek, 16 października 9.00 – 14.00 Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 17, pokój 303 Osobiście w siedzibie urzędu, sala 303 lub telefonicznie: 85 833 27 12
Indywidualne konsultacje z zakresu poradnictwa zawodowego adresowane do młodzieży uczącej się oraz poszukującej pracy
organizowane przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Bielsku Podlaskim
9.00 – 14.00 Młodzieżowe Centrum Kariery w Bielsku Podlaskim, ul. Szkolna 12, sala nr 7 Osobiście w MCK lub telefonicznie: 85 730 00 83
Warsztaty: „Badanie preferencji i predyspozycji zawodowych”
organizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bielsku Podlaskim
wtorek, 17 października 11.45 – 14.45 Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 17, sala 301 Telefonicznie: 85 833 26 74
Grupowa informacja zawodowa adresowana do młodzieży uczącej się: „Planuję i działam skutecznie” organizowane przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Bielsku Podlaskim środa, 18 października 12.00 – 13.30 Młodzieżowe Centrum Kariery w Bielsku Podlaskim, ul. Szkolna 12, sala nr 7 Osobiście w MCK lub telefonicznie: 85 730 00 83
Warsztaty „Badanie preferencji i predyspozycji zawodowych”
organizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bielsku Podlaskim
11.45 – 14.45 Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 17, sala 301 Telefonicznie: 85 833 26 74
Dzień otwarty w doradztwie zawodowym Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim czwartek, 19 października 9.00 – 14.00 Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 17, pokój 310 Osobiście w siedzibie urzędu, sala 310 lub telefonicznie: 85 833 27 11
Grupowa porada zawodowa „Samopoznanie. Moje talenty i moje kompetencje” organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim piątek, 20 października 9.00 – 13.00 Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 17, sala 301 Osobiście w siedzibie urzędu, sala 303 lub telefonicznie: 85 833 27 12
Grupowa porada zawodowa adresowana do młodzieży poszukującej pracy: „Twój plan działania – realizacja planów” organizowana przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Bielsku Podlaskim 9.00 – 13.00 Młodzieżowe Centrum Kariery w Bielsku Podlaskim, ul. Szkolna 12, sala nr 7 Osobiście w MCK lub telefonicznie: 85 730 00 83

banery organizatorów 

Alina Pawluczuk

Aktualności

Powrót na początek strony