„Organizacja ucząca się 2018” – konkurs dla pracodawców

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku we współpracy z Politechniką Białostocką organizuje kolejną edycję konkursu „Organizacja ucząca się 2018” w ramach promocji Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Ilustracja do artykułu computer-3368242_640.jpg

Celem konkursu jest promowanie pracodawców z województwa podlaskiego, którzy inwestują w rozwój kompetencji pracowników, są zorientowani na zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników i wyróżniają się m.in. elastyczną strukturą organizacyjną, strategią personalną, kulturą organizacyjną stymulującą zachowania prorozwojowe, realizujących działania mające na celu rozwój swoich pracowników.

Założeniem konkursu jest wybór najlepszych pracodawców stosujących zasady „organizacyjnego uczenia się”, a przez to zachęcenie innych pracodawców do inwestycji w rozwój ich pracowników i firmy.

Zwycięzcy konkursu otrzymają statuetkę oraz prawo posługiwania się tytułem „Organizacji uczącej się 2018". Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej gali w I kwartale 2019 roku.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Formularze będą przyjmowane do 31 października 2018 r.

Informacje na temat konkursu, regulamin oraz formularz są dostępne na stronie internetowej WUP.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w WUP pod numerem telefonu 85 749 72 37.

 

jo

Powrót na początek strony