Ostatni nabór do terytorialnej służby wojskowej!

Osoby zainteresowane dołączeniem do terytorialnej służby wojskowej, której pierwszym etapem będzie udział w jednym ze szkoleń rozpoczynających się 15.11.2019 (16-dniowe szkolenie kierowane do osób bez przysięgi wojskowej i przeszkolenia wojskowego) i 23.11.2019 (8-dniowe szkolenie dla żołnierzy rezerwy po złożonej przysiędze i odbytym przeszkoleniu wojskowym) powinny w najbliższym czasie złożyć wniosek w Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bielsku Podlaskim (do WKU należy zabrać dowód osobisty oraz ostatnie świadectwo szkolne).

Ilustracja do artykułu 1031tsw.jpg

Rekrutacja trwa do końca października!

Terytorialną służbę wojskową pełnić mogą kobiety i mężczyźni. Szkolenie obejmuje zajęcia m.in. z taktyki, strzelania, udzielania pierwszej pomocy, umiejętności przetrwania, regulaminów, kształcenia obywatelskiego itp. Przed rozpoczęciem zasadniczej części szkolenia każda osoba otrzyma pełne umundurowanie. Ponadto za realizację każdego dnia szkolenia przysługuje dodatkowe nieopodatkowane świadczenie pieniężne – minimum 100 zł za każdy dzień odbytego szkolenia oraz dodatkowo 30 zł diety za każdą pełną dobę wykonywania zadań (w tym przypadku szkolenia) poza stałym miejscem pełnienia służby lub miejscem zamieszkania.

Za realizację 16-dniowego szkolenia podstawowego przysługuje około 2000 zł*.
Za realizację 8-dniowego szkolenia wyrównawczego przysługuje około 1000 zł*.

* Dodatkowo każdy pracownik (umowa o pracę) powołany do służby otrzymuje (jednorazowo – przy powołaniu) od pracodawcy odprawę w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia obliczonego według zasad określonych dla ustalania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.

Po odbytym szkoleniu ochotnicy staną się pełnoprawnymi żołnierzami służby czynnej – pełnić będą terytorialną służbę wojskową w formie szkolenia rotacyjnego przeprowadzanego weekendowo – tylko dwa dni w miesiącu. Terytorialna służba wojskowa pełniona rotacyjnie zapewnia również dodatkowe świadczenie pieniężne.

W przypadku realizacji dwóch dni szkolenia w miesiącu, przysługująca należność za dany miesiąc sumarycznie (za dwa dni szkoleniowe plus należność za tzw. gotowość w danym miesiącu) wyniesie minimum 570 zł netto.

Podsumowując – realizacja szkolenia podstawowego/wyrównawczego, a następnie pełnienie służby rotacyjnie (jeden weekend w miesiącu) nie będzie kolidować z pracą zawodową czy też nauką. Terytorialna służba wojskowa przynieść może za to szereg korzyści, w tym m.in. możliwość wniesienia własnego wkładu w system bezpieczeństwa Polski, wspieranie lokalnej społeczności, nauka współdziałania w zespole, możliwość poznania oraz pracy na najwyższej klasy sprzęcie i wiele innych. Istotnym elementem ujętym w dokumentach normatywnych jest zasada pierwszeństwa przy ubieganiu się o powołanie do służby kandydackiej w uczelniach wojskowych lub zawodowej służby wojskowej dla osób, które pełniły terytorialną służbę wojskową przez trzy lata.

Ostatni nabór w 2019 roku!

Uwaga: liczba miejsc ograniczona!

Dowiesz się więcej na spotkaniach z żołnierzami:
3 października w Bielsku Podlaskim:
– 8.00 – 10.45 – biuro powiatowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
– 11.00 – 12.00 – Starostwo Powiatowe
4 października w Bielsku Podlaskim:
– 14.00 – 19.00 – siłownie i kluby fitness: Maniac Gym, Animal Gym, Spartacus
5 października w Hajnówce:
– 10.00 – 16.00 – X edycja biegu „Hajnowska dwunastka”
6 października w Putkowicach Nadolnych:
– 10.00 – 17.00 – Festyn rodzinny „Z koniem za pan brat”

Kontakt:
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim
ul. Dubiażyńska 2
17-100 Bielsk Podlaski
tel. 26 139 80 73
faks 26 139 80 69
e-mail wkubielskpodlaski@ron.mil.pl

 

db

Powrót na początek strony