Ostatnie posiedzenia organów powiatu

Dwudziesty dziewiąty grudnia był dniem, w którym po raz ostatni w 2020 roku obradowały rada i zarząd powiatu. Tematyka obrad zdominowana została przez sprawy okołobudżetowe dotyczące zarówno mijającego, jak i przyszłego roku.

Ilustracja do artykułu 1.jpg

Zdjęcie historyczne – głosowanie nad budżetem powiatu na sesji 21 grudnia 2018 r.

XXI sesja rady powiatu zwołana została przede wszystkim w celu uchwalenia budżetu powiatu na 2021 rok. Z woli radnych dochody powiatu zaplanowano w wysokości ponad 62 mln zł, z tego prawie 60 mln stanowić będą dochody bieżące. Będą one większe o blisko 2,8 mln zł od ujętych w uchwale budżetowej na rok 2020. Natomiast wydatki zaplanowano w wysokości przekraczającej 67 mln zł i będą one wyższe o blisko 4 mln zł od planowanych na rok bieżący. Największy udział po stronie wydatków będzie miała realizacja zadań oświatowych – będą one kosztowały budżet powiatu ponad 20 mln zł.

Blisko 11 mln zł pochłoną zadania inwestycyjne realizowane przez powiat. Wśród nich największą wartość osiągnie planowana budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym z BJN im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim – w przyszłym roku będzie to kwota prawie pięciu mln zł. Jeden mln zł przeznaczony zostanie na przebudowę drogi Bielsk Podlaski – Strabla, a 3,2 mln zł – na przebudowę drogi powiatowej biegnącej od drogi wojewódzkiej nr 681 Popławy i Puchały Stare do granicy powiatu.

Ponadto rada podjęła uchwały korygujące budżet na rok bieżący, zmieniła własną uchwałę nr XVI/137/16 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej jednostek organizacyjnych dla których Powiat Bielski jest organem prowadzącym (określono starostwo powiatowe jako jednostkę obsługującą Zespół Szkół nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bielsku Podlaskim), a także podjęto uchwałę w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania do opłat za kształcenie pobieranych przez uczelnie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Bielski w 2021 roku.

Również zarząd powiatu zajmował się w tym dniu sprawami finansowymi. Do tego celu konieczne były aż dwa posiedzenia – jedno przed, a drugie po sesji rady powiatu. Przed sesją przyjęto ostatnią autopoprawkę do uchwały budżetowej, natomiast w drugiej części posiedzenia wprowadzano ostatnie zmiany w tegorocznym budżecie.

 

pd, bk

Powrót na początek strony