Otwarcie pracowni rezonansu

Dziesiątego grudnia 2013 br. w bielskim szpitalu odbyło się uroczyste otwarcie i wyświęcenie pracowni rezonansu magnetycznego.

Ilustracja do artykułu 140109-otwarcie1.jpg

Pracownia została uruchomiona na terenie szpitala przez spółkę Rode-Med, która jest właścicielem urządzeń technicznych. Współpraca ta była poprzedzona licznymi analizami korzyści i opłacalności powstania jej w pomieszczeniach szpitalnych.

Rode-Med jest spółką powstałą w celu stworzenia na terenie Podlasia Centrów Diagnostyki Obrazowej. Posiada najnowocześniejsze w Polsce rezonanse magnetyczne, z których mogą korzystać również dzieci, pozostając pod bezpośrednią opieką rodzica podczas całego badania.

Żadne implanty nie stanowią przeciwwskazania do wykonania badania. Łatwy dostęp do urządzenia z olbrzymią przestrzenią diagnostyczną przekłada się na komfort badań pacjentów starszych, z klaustrofobią oraz dzieci.

Spółka obecnie stara się o kontrakt z NFZ. Podpisanie umowy planowane jest na pierwszy kwartał 2014 roku. Do tego czasu badania można wykonywać odpłatnie.

W uroczystości otwarcia pracowni wzięli udział przedstawiciele duchowieństwa, poseł na Sejm RP Dariusz Piontkowski, wicemarszałek województwa podlaskiego Walenty Korycki, przedstawiciel wojewody Krzysztof Brzostowski, starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski, wicestarosta bielski Piotr Bożko, wójtowie gmin, komendanci służb mundurowych, sponsorzy, prezesi i dyrektorzy przedsiębiorstw, prezes spółki zarządzającej Jacek Rode i jej pracownicy oraz personel szpitala.

zdjęcie: Otwarcie pracowni rezonansu

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali duchowni, władze, dyrektorzy szpitala oraz zarząd spółki. Pracownia została poświęcona przez biskupa drohiczyńskiego Antoniego Dydycza i ks. Rustama Belova kapelana szpitalnego w obecności pastora chrześcijan baptystów Bartosza Kaczorka.

Ks. bp Antoni Dydycz w poprzedzającym ten obrzęd przemówieniu podkreślił wielkość ducha współpracy, która doprowadziła do powstania tego dzieła. Prosił też o modlitwę, aby ludzkim poczynaniom towarzyszyła moc Boga, która zwłaszcza w działalności służby zdrowia jest konieczna.

zdjęcie: Otwarcie pracowni rezonansu

Prezentując nowy aparat rezonansu, podkreślono, że jest to jeden z dwóch najnowocześniejszych niskopolowych i otwartych urządzeń tego typu w Polsce. W całej Europie funkcjonuje obecnie 270 takich egzemplarzy, a wykorzystują je największe szpitale.

W pracowni można wykonać pełny zakres badań głowy, kręgosłupów, ortopedii, w tym jest również możliwość wczesnego zdiagnozowania chorób zwyrodnieniowych stawów, oraz angiografii naczyniowej. W wymienionym zakresie wykonywane są wszelkie badania pediatryczne.

 

ps

Powrót na początek strony