Partnerstwo lokalne

Piętnastego listopada 2016 r. w Łubinie Kościelnym odbyła się konferencja pt. „Partnerstwo lokalne”

Ilustracja do artykułu 161121-partnerstwo4.jpg

Piętnastego listopada 2016 r. w Łubinie Kościelnym odbyła się konferencja pt. „Partnerstwo lokalne” mająca na celu tworzenie i rozwijanie współpracy partnerskiej na szczeblu lokalnym i regionalnym w zakresie polityki społecznej na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców powiatu bielskiego. Organizatorami spotkania byli: Starosta Bielski, Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim i Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.

W konferencji wzięli udział: starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku Janina Mironowicz, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim Beata Dawidziuk, burmistrz Bielska Podlaskiego Jarosław Borowski i burmistrz Brańsk Czesław Sokołowski, wójtowie gmin: Bielsk Podlaski – Raisa Rajecka, Brańsk – Andrzej Jankowski, Boćki – Stanisław Derehajło, Orla – Piotr Selwesiuk, Rudka – Andrzej Anusiewicz i zastępca wójta gminy Wyszki – Tadeusz Wielanowski oraz przedstawiciele samorządów szczebla powiatowego, miejskiego i gminnego.

zdjęcie: Beata Dawidziuk, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim
Beata Dawidziuk, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim

W trakcie narady poruszono następujące tematy:

  1. Współpraca samorządu powiatowego i samorządów gminnych w zakresie polityki społecznej  i aktywizacji zawodowej mieszkańców powiatu bielskiego.
  2. Sytuacja na rynku pracy w powiecie bielskim.
  3. Powiatowy Urząd Pracy – działania na rzecz pracodawców i bezrobotnych.
  4. Krajowy Fundusz Szkoleniowy jako instrument wspierający kształcenie ustawiczne.
zdjęcie: Janina Mironowicz, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku
Janina Mironowicz, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku
zdjęcie: Starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski
Starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski
Powrót na początek strony