Patriotyzm dawniej i dziś

Szóstego listopada 2014 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim odbyła się konferencja „Patriotyzm dawniej i dziś. Oblicza patriotyzmu we współczesnej szkole” organizowana wspólnie przez Starostwo Powiatowe, Kuratorium Oświaty w Białymstoku i I LO.

Ilustracja do artykułu PRB_6094.jpg

W konferencji udział wzięli: starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski, podlaski wicekurator oświaty Wiesława Ćwiklińska, Jarosław Borowski, pełniący funkcję burmistrza miasta Bielsk Podlaski, przedstawiciele duchowieństwa na czele z ks. prałatem Kazimierzem Siekierko, proboszczem Parafii Narodzenia NMP i św. Mikołaja w Bielsku Podlaski i ks. Mitratem Leoncjuszem Tofilukiem, proboszczem Parafii św. Michała Archanioła w Bielsku Podlaskim, Ryszard Pszczółkowski, dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Białymstoku, delegacje szkół Powiatu Bielskiego, złożone z dyrektorów, nauczycieli i uczniów.

zdjęcie: Zespół wokalny

Starosta Snarski w swoim wystąpieniu podkreślił szczególną rolę, jaką pełni szkoła w wychowaniu patriotycznym młodzieży, co we współczesnym zglobalizowanym świecie jest niezmiernie ważnym, ale też trudnym zadaniem.

zdjęcie: Uczestnicy konferencji

Bardzo interesujące było też wystąpienie ks. kanonika Jacka Połowianiuka, który mówił o patriotyzmie w nauczaniu Kościoła. Swoje przykłady dobrych praktyk dotyczące wychowania i krzewienia idei patriotyzmu przedstawili też prelegenci z: III Liceum Ogólnokształcącego im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży, Zespołu Szkół nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie, Zespołu Szkół nr 1 w Grajewie, Gimnazjum nr 1 im. Niepodległości Polski w Bielsku Podlaskim.

Konferencję uświetnił występ zespołu wokalnego z I LO.

Powrót na początek strony