Pierwsze posiedzenie Zarządu Powiatu

Dwudziestego dziewiątego listopada br. kolejną kadencję zainaugurował Zarząd Powiatu. Pierwsze posiedzenie było bardzo pracowite ze względu na obszerną zawartość porządku obrad.

Ilustracja do artykułu herb-miniatura.png

Zarząd rozpatrzył i podjął sześć uchwał, wydał jedno postanowienie i decyzję. Wśród podjętych uchwał na uwagę zasługują zwłaszcza te, które dotyczą wspierania przez władze powiatu bielskich sportowców. Odnoszą się one bowiem do opublikowania wykazu nieruchomości przeznaczonych na wynajem – hal sportowych przy Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim i Zespole Szkół nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim. W obiektach tych swoje umiejętności będą szlifować młodzi piłkarze i siatkarze w ramach umów zawartych z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Bielsku Podlaskim.

Podjęta decyzja administracyjna dotyczy wygaszenia trwałego zarządu nieruchomości ustanowionego na rzecz Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim w związku ze sprzedażą budynku byłej bursy szkolnej. Postanowienie z kolei uzgadnia projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dwóch terenów na obszarze Bielska Podlaskiego.

Ponadto Zarząd zatwierdził plan zimowego utrzymania dróg powiatowych, przyjął projekty uchwał Rady Powiatu przedkładane na najbliższą sesję, rozpatrzył wnioski jednostek organizacyjnych powiatu i wydziałów Starostwa Powiatowego w sprawach bieżących oraz podpisał porozumienie z samorządem województwa podlaskiego w sprawie przyjęcia dziecka do placówki opiekuńczo-terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle.

 

pd

Powrót na początek strony