Pierwszy marca – Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych

Dziś obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – święto żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, którzy walczyli z Niemcami i Sowietami.

Pierwszego marca 1951 roku w więzieniu mokotowskim w Warszawie wykonano siedem wyroków śmierci na żołnierzach antykomunistycznego podziemia polskiego z organizacji Wolność i Niezawisłość (WiN). Wszyscy oni byli żołnierzami Armii Krajowej podczas okupacji niemieckiej. WiN to organizacja, która po rozwiązaniu Armii Krajowej już podczas nowej okupacji sowieckiej, walczyła przeciw sowietyzacji i komunizacji państwa polskiego oraz podporządkowaniu go Związkowi Sowieckiemu. Domagała się, by wojska sowieckie i NKWD wycofały się z Polski, organizacja nie uznała zmian terytorialnych Polski, które zostały narzucone na konferencji w Jałcie w 1945 roku.

Żołnierzami Wyklętymi zostali wszyscy polscy żołnierze, którzy w latach 1945-1963 walczyli przeciw sowietyzacji Polski i byli w antykomunistycznym ruchu oporu na terenach państwa polskiego. Ocenia się, że w tym okresie w podziemiu antykomunistycznym walczyło około 200 tys. Żołnierzy Wyklętych, z których około siedem tys. zginęło w walkach lub zostało rozstrzelanych z wyroków sądów Polski Ludowej i Związku Sowieckiego.

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim zapalili znicze pod pomnikiem Niepodległości Polski i pod stacją XIV Polskiej Drogi Krzyżowej na bielskim cmentarzu wojennym. W ten sposób oddano hołd tym żołnierzom, którzy swoją postawą nie zasłużyli na piętno pospolitych bandytów i zdrajców nadane im przez system totalitarny.

 

bk

Powrót na początek strony