Plan naboru uczniów do szkół ponadpodstawowych na rok 2020/2021

Zarząd Powiatu na 52. posiedzeniu 6 lutego 2020 r. zatwierdził plany naboru uczniów do klas pierwszych szkół prowadzonych przez Powiat Bielski na rok szkolny 2020/2021.

Ilustracja do artykułu 0901plan naboru - kolaż 640.png

Plany naboru uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim

Typ szkoły i podbudowa
Okres kształcenia
Liczba oddziałów
Liczba uczniów
Liceum ogólnokształcące na podbudowie szkoły podstawowej 4 lata 3 90


II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim

Typ szkoły i podbudowa
Okres kształcenia
Liczba oddziałów
Liczba uczniów
Liceum ogólnokształcące na podbudowie szkoły podstawowej 4 lata 3 90


Zespół Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim

Typ szkoły i podbudowa
Zawód
Okres kształcenia
Liczba oddziałów
Liczba uczniów
Technikum na podbudowie szkoły podstawowej Technik robót wykończeniowych w budownictwie 5 lat 1 30
Technik budownictwa 5 lat 1 30
Technik mechanik 5 lat 0,5 15
Technik pojazdów samochodowych 5 lat 0,5 15
Trzyletnia branżowa szkoła I stopnia na podbudowie szkoły podstawowej Mechanik pojazdów samochodowych 3 lata 0,5 15
Klasa wielozawodowa 3 lata 0,5 15
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 3 lata 1 30


Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim

Typ szkoły i podbudowa
Zawód
Okres kształcenia
Liczba oddziałów
Liczba uczniów
Technikum na podbudowie szkoły podstawowej Technik żywienia i usług gastronomicznych 5 lat 1 30
Technik ekonomista 5 lat 1 30
Technik informatyk 5 lat 1 30
Technik rolnik 5 lat 0,5 15
Technik hotelarstwa 5 lat 0,5 15


Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim

Typ szkoły i podbudowa
Okres kształcenia
Liczba oddziałów
Liczba uczniów
Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy na podbudowie szkoły podstawowej 3 lata 1 20

 


Kwalifikacyjne kursy zawodowe w roku szkolnym 2020/2021


Zespół Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim

Kwalifikacja
Zawód
Liczba uczniów
Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych Elektromechanik pojazdów samochodowych 25
Technik pojazdów samochodowych 25
Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych Mechanik pojazdów samochodowych 25
Technik pojazdów samochodowych 25
Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych Technik pojazdów samochodowych 25
Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych Technik robót wykończeniowych w budownictwie 25
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 25
Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych Technik robót wykończeniowych w budownictwie 25
Użytkowanie obrabiarek skrawających Operator obrabiarek skrawających 25
Technik mechanik 25


Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim

Kwalifikacja
Zawód
Liczba uczniów
Prowadzenie produkcji rolniczej Rolnik 25

 

agt, mcz

Powrót na początek strony