Plany naboru uczniów na rok szkolny 2021/2022

Zarząd powiatu zatwierdził plany naboru uczniów do klas pierwszych szkół prowadzonych przez powiat bielski na rok szkolny 2021/2022. Bielskie szkoły chcą przyjąć łącznie 503 uczniów klas pierwszych.

Ilustracja do artykułu 0901plan naboru - kolaż 640.png

Dyrektorzy I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim oraz II Liceum Ogólnokształcącego z Białoruskim Językiem Nauczania im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim zgłosili gotowość do przyjęcia łącznie 180 uczniów (każda ze szkół po 90 osób). W tym celu zostaną w nich utworzone po trzy oddziały liczące po 30 pierwszoklasistów.

Zespoły szkół zainteresowane są naborem po 150 uczniów każdy. Utworzą one po pięć oddziałów dla pierwszego rocznika. Zespół Szkół nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim oferuje naukę w technikum w zawodach: technik robót wykończeniowych w budownictwie, technik budownictwa, technik mechanik i technik pojazdów samochodowych (klasa dwuzawodowa). Wchodząca w skład tego zespołu branżowa szkoła I stopnia kształcić będzie w kierunkach: mechanik pojazdów samochodowych (wraz z klasą wielozawodową) oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Natomiast Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim oferuje naukę w zawodach: technik ekonomista, technik informatyk, technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz – w dwuzawodowej klasie – technik hotelarstwa i technik rolnik.

Odrębną kategorią uczniów są uczestnicy kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Oba zespoły szkół gotowe są na ich przyjęcie w liczbie 175. Zespół Szkół nr 1 zaproponuje im uczestnictwo w sześciu kursach, takich jak użytkowanie obrabiarek skrawających, organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych czy też obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych. Zespół Szkół nr 4 będzie organizatorem jednego kursu – prowadzenie produkcji rolniczej.

Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim planuje nabór 23 uczniów do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

W 2020 roku naukę w klasach pierwszych szkół ponadpodstawowych rozpoczęło 331 uczniów. Obecne plany naboru wydają się więc nieco ambitne, jednakże nadzieje na wyższą liczbę pierwszoklasistów w przyszłym roku szkolnym są uzasadnione. Przemawia za tym większa niż dotychczas liczba uczniów klas ósmych w szkołach podstawowych.

Więcej informacji na temat oferty szkół dla przyszłych uczniów znajdzie się w informatorze przygotowywanym przez nas do publikacji.

 

pd

Powrót na początek strony