Podnoszenie kompetencji pracowników szansą na rozwój firmy

Ósmego czerwca 2017 roku odbyło się seminarium „Podnoszenie kompetencji pracowników szansą na rozwój firmy” zorganizowane przez Starostę Bielskiego i Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim.

Ilustracja do artykułu IMG_8029.JPG

Spotkanie miało na celu pokazanie różnych możliwości finansowania szkoleń podnoszących kompetencje i kwalifikacje pracodawców i pracowników.

zdjęcie: Podnoszenie kompetencji pracowników szansą na rozwój firmy

W seminarium uczestniczyli: starosta bielski dr inż. Sławomir Jerzy Snarski, wicestarosta Piotr Bożko, Janina Mironowicz – dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku wraz z Margerytą Piekarską – koordynator projektu „Podmiotowy system finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim”, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim Beata Dawidziuk wraz z pracownikami urzędu, przedstawiciele lidera projektu Miasta Łomży „Bony szkoleniowe” Dariusz Budrowski i Adam Choiński oraz ponad 100 pracodawców z terenu powiatu bielskiego.

zdjęcie: Podnoszenie kompetencji pracowników szansą na rozwój firmy

Starosta Snarski przedstawił rolę kwalifikacji zawodowych w kontekście innowacyjnej gospodarki. Dyrektor Mironowicz omówiła programy realizowane przez WUP, m.in. „Aktywne i zdrowe starzenie się” czy „Działania na rzecz równowagi praca – życie”. Piekarska przedstawiła możliwości dofinansowania usług szkoleniowych i doradczych dla podlaskich przedsiębiorców. Pracownice PUP Joanna Ostapczuk i Alina Kalinowska zaprezentowały działania urzędu wspierające podnoszenie kwalifikacji osób bezrobotnych, pracodawców i zatrudnionych. Budrowski omówił projekt bonów szkoleniowych skierowany do mieszkańców województwa podlaskiego.

zdjęcie: Podnoszenie kompetencji pracowników szansą na rozwój firmy

zdjęcie: Podnoszenie kompetencji pracowników szansą na rozwój firmy

Prezentacje prelegentów:

 

ap

Powrót na początek strony