Podsumowanie Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Bielsku Podlaskim oraz Młodzieżowym Centrum Kariery w Bielsku Podlaskim w dniach 15-21 października 2018 r. organizował działania w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod hasłem „Bądź architektem swojego szczęścia!”.

Ilustracja do artykułu otk3-640.jpg

OTK to coroczna akcja z inicjatywy Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mająca na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego. Ogólnopolski Tydzień Kariery zorganizowany został po raz pierwszy w Polsce jesienią 2009 roku. Patronat nad wydarzeniami pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Podsumowanie Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery

W ramach tegorocznej akcji organizowano różne formy wsparcia doradczego i informacyjnego. Odbyły się grupowe porady zawodowe z samopoznania oraz umiejętności społecznych, spotkania informacyjne dotyczące bezpiecznych wyjazdów do pracy za granicę oraz punkty rekrutacyjno-konsultacyjne z informacją na temat możliwości rozwoju oraz zakładania przedsiębiorstw społecznych. W zaproponowanych działaniach w sumie wzięło udział 189 osób.

 

dbk

Powrót na początek strony