Podsumowanie roku 2013 w bielskiej policji

W Komendzie Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim odbyła się odprawa podsumowująca miniony rok pracy funkcjonariuszy. W spotkaniu z policjantami uczestniczył I zastępca podlaskiego komendanta wojewódzkiego policji mł. insp. Adam Petelski.

Ilustracja do artykułu 140203-podsumowanie1.jpg

Dwudziestego dziewiątego stycznia 2014 r. funkcjonariusze i pracownicy KPP podczas odprawy służbowej podsumowali miniony rok wytężonej pracy. Zaproszenie do udziału w spotkaniu przyjęli również starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski, wicestarosta Piotr Bożko, pełniący funkcję burmistrza miasta Jarosław Borowski, prezes Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim Jacek Stypułkowski i prokurator rejonowy Krzysztof Zwoliński. W trakcie odprawy podsumowano realizację zadań oraz wyniki osiągnięte przez funkcjonariuszy w 2013 roku.

zdjęcie: Podsumowanie roku 2013 w bielskiej policji

Komendant powiatowy policji w Bielsku Podlaskim insp. Wojciech Rutkowski w formie prezentacji multimedialnej przedstawił zebranym informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w ubiegłym roku. Podczas wystąpienia wielokrotnie podkreślał bardzo dobre wyniki osiągnięte przez bielskich funkcjonariuszy. Szczególny powód do zadowolenia bielska policja ma w zakresie wykrywalności przestępstw, która osiągnęła w ubiegłym roku poziom 76,6 proc. Zadowalający jest również wskaźnik wykrywalności w kategorii przestępstw kryminalnych, który wyniósł 60,2 proc. Na podkreślenie zasługuje fakt, że wysoka wykrywalność bielskiej policji utrzymuje się już od kilku lat, co daje każdego roku bielskiej jednostce miejsce w czołówce komend województwa podlaskiego. Fakt ten podkreślił również podczas wystąpienia mł. insp. Petelski.

zdjęcie: Podsumowanie roku 2013 w bielskiej policji

Policjanci odnotowali również dobre wskaźniki w kategoriach przestępstw najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa. Najlepsze wyniki policjanci uzyskali w kategorii bójek i pobić, gdzie wykrywalność wyniosła 100 proc., oraz w kategorii rozboje z wynikiem 81,8 proc. Wykrywalność przestępstw kradzieży cudzego mienia utrzymała się na podobnym poziomie co w roku poprzednim, tj. w roku 2012 wynosiła 42,9 proc., w ubiegłym – 41,2 proc.

zdjęcie: Podsumowanie roku 2013 w bielskiej policji

Pracownicy bielskiej policji usłyszeli ze strony gości przybyłych na spotkanie wiele słów uznania oraz podziękowań za trud i zaangażowanie wkładane każdego dnia w zapewnienie porządku i bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. Wszyscy mówcy zgodnie stwierdzili, że stan bezpieczeństwa w Bielsku Podlaskim oraz całym powiecie jest satysfakcjonujący, a praca policji jest pozytywnie oceniana przez bielszczan oraz współpracujące instytucje.

zdjęcie: Podsumowanie roku 2013 w bielskiej policji

Jako priorytety na kolejne lata, wśród zadań policji wymieniono między innymi doskonalenie obsługi obywateli poprzez szybką i skuteczną reakcję na zdarzenie oraz działania skierowane na wzrost poziomu bezpieczeństwa na drogach.

zdjęcie: Podsumowanie roku 2013 w bielskiej policji

Podczas odprawy wręczono również medale w uznaniu szczególnych zasług w zakresie wspierania bezpieczeństwa na terenie powiatu. Brązowe odznaki ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza „Za zasługi policji” z rąk mł. insp. Petelskiego otrzymali wójt gminy Orla Piotr Selwesiuk oraz wójt gminy Wyszki Ryszard Perkowski.

 

kpp

Powrót na początek strony