Podziękowania od uczestników projektu „Służby społeczne – przyjaciele rodzin”

Na ręce starosty wpłynęły podziękowania od uczestników projektu „Służby społeczne – przyjaciele rodzin” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim.

skan: Podziękowania od uczestników

W ramach projektu PCPR promował integrację społeczną, udzielał jego uczestnikom wsparcia dydaktycznego oraz psychologiczno-pedagogicznego. Biorący udział w projekcie korzystali bezpłatnie m.in. z usługi w zakresie zajęć reedukacji dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu prowadzone metodą glottodydaktyki oraz zajęć socjoterapeutycznych.

 

wch, pb

Powrót na początek strony