Polemika Związku Powiatów Polskich z rządem w kwestii centralizacji szpitali

Nie milknie debata publiczna na temat planowanej przez rząd centralizacji szpitali powiatowych.

Ilustracja do artykułu logo zpp.png

Prezentujemy Państwu polemiczny film, zawierający stanowisko Związku Powiatów Polskich w odniesieniu do przedstawionej argumentacji strony rządowej dla wprowadzenia takiego rozwiązania.

Plany te przedstawione zostały przez wiceministra zdrowia Sławomira Gadomskiego na posiedzeniu senackiej komisji zdrowia oraz komisji samorządu terytorialnego i administracji państwowej. Tymczasem samorządowcy wskazują przede wszystkim na błędne określenie przyczyn złego stanu systemu opieki zdrowotnej oraz niewłaściwe założenia planowanej reformy.

Podstawowym zarzutem pozostaje niedofinansowanie tego systemu, potwierdzone orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. Wprost wskazano w nim twórców prawa jako odpowiedzialnych za ten stan rzeczy poprzez tworzenie prawa pozornego, niemożliwego do zrealizowania bez zapewnienia nakładów finansowych stosownie do wprowadzanych zmian systemowych. Obecnie zaś rząd wykorzystuje pandemię koronawirusa Covid-19 do przeprowadzenia gruntownych zmian w szpitalnictwie, usiłując obciążyć samorządy i kadrę zarządzającą szpitalami powiatowymi odpowiedzialnością za własne w części chybione, lecz brzemienne w skutki decyzje.

Na podkreślenie zasługuje końcowa konkluzja prezentacji, przeciwstawiająca się oskarżeniom o nieudolność w zarządzaniu szpitalami powiatowymi: „Może warto zatem zastanowić się, czy rzeczywiście mamy takich złych menedżerów, czy może warto im jednak podziękować za pracę w warunkach permanentnego kryzysu, który epidemia Covid-19 tylko pogłębiła”.

Źródło: Związek Powiatów Polskich

 

pd

Powrót na początek strony