Pomoc finansowa dla miasta Bielsk Podlaski

Zarząd Powiatu bielskiego na posiedzeniu 20 lutego br. przyjął i skierował do Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz miasta Bielsk Podlaski w 2020 roku.

Ilustracja do artykułu bdk-wizualizacja8003.jpg

Celem jest przekazanie środków finansowych w kwocie pół miliona zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina »Znicz« na cele kulturalne, edukacyjne”.

Udzielana miastu pomoc jest efektem podjętej przez Radę Powiatu w 2018 roku uchwały intencyjnej, zakładającej zarezerwowanie na ten cel w budżecie Powiatu jednego mln zł. W ubiegłym roku przekazano samorządowi miejskiemu połowę tej kwoty, obecnie zrealizowane zostanie pozostała część zobowiązania.

Działanie takie prowadzone jest zgodnie z polityką Zarządu Powiatu, zgodnie z którą wszystkie tutejsze samorządy tworzą wzajemnie wspierającą się sieć wspólnot. Jest to korzystne dla wszystkich mieszkańców gmin i całego powiatu w sytuacji, gdy samorządy nie są w stanie wykonać pewnych zadań samodzielnie.

Jak dobre są efekty takiej współpracy, widać na przykładzie dróg powiatowych przebudowywanych przy udziale środków z budżetów gmin, inwestycjach w bielskim szpitalu powiatowym czy zakupach sprzętu i pojazdów dla policji i straży pożarnej.

 

pd, fot. Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Powrót na początek strony