Pomoc Powiatu Bielskiego dla Gminy Brańsk

Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim na sesji 24 września br. zdecydowała o udzieleniu pomocy finansowej Gminie Brańsk w realizacji jej zadania inwestycyjnego. Z budżetu Powiatu przeznaczono na ten cel 15 tys. zł. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w tej sprawie.

Ilustracja do artykułu IMG_4651.JPG

Droga Glinnik – Zanie – Świrydy przebudowana w 2017 roku

Przedmiotem dofinansowania jest przebudowa dróg gminnych na odcinkach w miejscowościach Poletyły i Świrydy. O udzielenie tej pomocy zwrócił się do Powiatu wójt gminy Brańsk.

Samorządy powiatowe i gminne często podejmują współpracę w zakresie wspólnej realizacji zadań drogowych. Najczęściej to właśnie gminy dofinansowują przebudowę dróg powiatowych. Dzieje się to z tej przyczyny, iż większość z tych dróg powinna być zaliczona do kategorii dróg gminnych, nie spełniają one bowiem ustawowych kryteriów, jakim odpowiadać powinny drogi powiatowe. Zrozumienie tej kwestii zarówno przez władze Powiatu, jak i poszczególnych gmin pomaga nawiązywać współpracę przynoszącą dobre efekty.

Ograniczony budżet Powiatu pozwala corocznie na przebudowę zaledwie kilku kilometrów dróg, a udzielane dotacje z zewnątrz i pomoc finansowa gmin znacznie rozszerza katalog realizowanych inwestycji. Tym razem jednak środki finansowe popłynęły z budżetu Powiatu do Gminy Brańsk.

 

pd

Powrót na początek strony