Ponadnarodowa mobilność uczniów I Liceum

Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim wyraził zgodę na udział bielskiego I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w projekcie „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

Ilustracja do artykułu I LO.jpg

Jeśli szkole uda się pozyskać środki finansowe w jego ramach, 20 jej uczniów będzie mogło skorzystać z dwutygodniowego wyjazdu do Grecji.

Oczekiwanym celem projektu jest poszerzenie wiedzy uczniów w zakresie kompetencji językowych, rozwijanie umiejętności uczenia się oraz rozwój osobisty i podniesienie umiejętności niezbędnych do przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Udział szkoły w tego typu projektach podnosi jej atrakcyjność i przyciąga uwagę absolwentów szkół podstawowych, zainteresowanych dalszym kształceniem.

Dyrektor szkoły otrzymał od Zarządu Powiatu pełnomocnictwo do ubiegania się o środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

pd

Powrót na początek strony