Posiedzenie Zarządu Powiatu 1 października 2015 r.

Na posiedzeniu 1 października 2015 r. Zarząd Powiatu podjął uchwały:

– w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Bielskim w 2016 r.,
– w sprawie powołania przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego na I piętrze budynku przy ul. Szkolnej 12A oraz łączną sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego na I piętrze budynku przy ul. 11 Listopada 4 w Bielsku Podlaskim i lokalu użytkowego znajdującego się w podpiwniczeniu budynku,
– w sprawie ustalenia wysokości wadium w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 stanowiącego własność Powiatu Bielskiego, znajdującego się w budynku przy ul. Szkolnej 12a w Bielsku Podlaskim o pow. użytkowej 59,60 mkw. wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicą o powierzchni 7,20 mkw., pomieszczeniem w budynku gospodarczym o powierzchni 12,40 mkw. i związanego z tym udziału,
– - w sprawie ustalenia wysokości wadium w przetargu ustnym nieograniczonym na łączną sprzedaż lokali stanowiących własność Powiatu Bielskiego, znajdujących się przy ul. 11 Listopada 4 w Bielsku Podlaskim: lokalu mieszkalnego nr 6 położonego na I piętrze budynku wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicą oraz lokalu użytkowego położonego w podpiwniczeniu budynku,
– w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok.
Ponadto Zarząd zatwierdził projekt ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali znajdujących się w Bielsku Podlaskim przy ul. 11 Listopada 4 oraz ul. Szkolnej 12A.

Zarząd Powiatu rozpatrzył i zatwierdził materiały sesyjne oraz zatwierdził projekty wniosków składanych do Wojewody Podlaskiego niezbędnych do stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. praw własności na rzecz Powiatu Bielskiego działek położonych na gruntach wsi Knorydy, gm. Bielsk Podlaski, wchodzących w skład ciągu drogi powiatowej nr 1679B (droga 1681B – Topczykały – Podbiele – Mokre – Knorydy – Starowieś - Boćki) oraz działek położonych na gruntach wsi Rajsk gm. Bielsk Podlaski nr geodezyjny 467/1, 465/1, 464/1, 463/1, 431/3 wchodzących w skład ciągu drogi powiatowej nr 1589B (Stołowacz — Rajsk — droga 1587B), upoważniając Starostę i Wicestarostę do ich podpisania.

Zarząd rozpatrzył i zaakceptował wnioski kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu i naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego w sprawach dotyczących zmian planów finansowych jednostek na 2015 rok i wnioski w innych bieżących sprawach Powiatu.

Powrót na początek strony