Posiedzenie Zarządu Powiatu 23 lipca 2015 r.

Na posiedzeniu 23 lipca 2015 r. Zarząd Powiatu podjął uchwały:

– w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim,
– w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży,
– w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości od Gminy Boćki,
– w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim Bolesławowi Hryniewickiemu oraz upoważnienia dyrektora do składania oświadczeń woli,
– w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Bielskiego za II kwartał 2015 roku,
– w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok. Zarząd Powiatu rozpatrzył i zatwierdził projekt porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim na zakup samochodu operacyjnego z napędem terenowym, upoważniając Starostę i Wicestarostę do jego podpisania.

Zarząd rozpatrzył i zatwierdził wnioski naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim na 2015 rok.

Powrót na początek strony