Posiedzenie Zarządu Powiatu 25 listopada 2015 r.

Na posiedzeniu 25 listopada 2015 r. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok.

Ilustracja do artykułu herb-miniatura.png

Zarząd zapoznał się z wnioskami komisji stałych Rady Powiatu, zgłoszonych na posiedzeniach komisji 23 listopada br. oraz przyjął stanowisko w odpowiedzi na zgłoszone wnioski.

Zarząd zapoznał się z protokołem kontroli przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim przez powołaną w tym celu komisję.

Zarząd rozpatrzył i zaakceptował wnioski naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu w sprawach dotyczących zmian planów finansowych jednostek na 2015 rok i wnioski w innych bieżących sprawach Powiatu.

Powrót na początek strony