Posiedzenie Zarządu Powiatu 30 października 2015 r.

Na posiedzeniu 30 października 2015 r. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę, stanowiących własność Powiatu Bielskiego.

Zarząd rozpatrzył i zaakceptował wnioski naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego w sprawach dotyczących zmian planów finansowych jednostek na 2015 rok i wnioski w innych bieżących sprawach Powiatu.

Powrót na początek strony