Posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego

Realne już zagrożenie epidemiologiczne spowodowane wirusem SARS-CoV-2 i stan przygotowań samorządów i służb oceniono podczas posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Ilustracja do artykułu 20200313_080621_HDR.jpg

Trzynastego marca br. w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim spotkali się przedstawiciele władz Powiatu, samorządów gminnych, służb i inspekcji, by omówić nurtujące je problemy i ostatecznie dopracować wymagane procedury.

Informacje o ostatecznym stanie przygotowań w tym zakresie złożyli przedstawiciele służb, które stoją na pierwszej linii frontu z zagrożeniem. Zarówno powiatowy inspektor sanitarny Marzenna Perzyna jak i dyrektor szpitala Bożena Grotowicz informowały o zabezpieczeniu pomieszczeń i kadr oraz wdrożonych procedurach. Zgodnie podkreślały problem niedoboru środków ochrony osobistej, co dotyka wszystkich służb w kraju. Fakt posiadania skromnych zapasów potwierdził też kierownik zakładu pomocy doraźnej Dawid Piotrowski. Szpital ma też kłopoty z zakupem niezbędnego sprzętu, m.in. respiratorów i pomp infuzyjnych, co wynika z ich braku na rynku. Generalnie jednak zapewniono, iż osiągnięto maksymalny możliwy poziom gotowości.

inspektor Perzyna

Inspektor sanitarny i kierownik Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Jan Opaliński sporo uwagi poświęcili wyznaczonemu miejscu do kwarantanny, na które przeznaczony został internat Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim. Wicestarosta Piotr Bożko zwracał uwagę wójtom i burmistrzom na możliwą sytuację związaną z nagłą koniecznością odizolowania większej grupy osób. Mogłoby się tak stać na przykład w przypadku zatrzymania pasażerów autobusów lub pociągów. Gdyby okazało się, że nie pomieści ich internat, niezbędne będzie wykorzystanie innych budynków i pomieszczeń. Gminy muszą być gotowe na udostępnienie własnych obiektów.

Większych problemów, zarówno kadrowych jak i zaopatrzeniowych, nie mają natomiast policja i straż pożarna. Komendanci Wojciech Macutkiewicz i Waldemar Kudrewicz pozytywnie ocenili pozostające w ich dyspozycji zasoby.

uczestnicy posiedzenia

Burmistrz miasta Bielsk Podlaski przedstawił własne działania podjęte w reakcji na zagrożenie epidemią. Zawieszono pracę szkół, przedszkoli i żłobków, zamknięto instytucje kultury, pływalnię miejską i środowiskowy dom samopomocy. Stale monitorowany jest stan urządzeń do zaopatrzenia miasta w wodę i odprowadzania ścieków. Pod znakiem zapytania stoi funkcjonowanie targowicy miejskiej oraz organizacja Dni Bielska Podlaskiego na przełomie maja i czerwca br. Decyzje w tych sprawach zapadać będą w miarę rozwoju sytuacji.

Wójtowie i przedstawiciele gmin zgłaszali natomiast liczne pytania i wnioski związane z procedurami poddawania nadzorowi sanitarnemu osób przybywających z zagranicy, młodzieżą nierespektującą zalecenia pozostania w domu i z brakiem dostępności środków dezynfekcyjnych.

Podsumowując przeprowadzoną debatę starosta Sławomir Jerzy Snarski apelował o ścisłą koordynację działań między wszystkimi instytucjami odpowiedzialnymi za pomoc mieszkańcom powiatu w sytuacji zagrożenia. Niezbędne są racjonalne i przemyślane działania, ograniczające możliwości rozszerzania się wirusa, począwszy od zabezpieczenia własnych urzędów, po zabiegi zmierzające do zmniejszania zagęszczenia ludzi w wybranych miejscach (kościoły, sklepy, urzędy, placówki ochrony zdrowia). Niezbędna jest też właściwa akcja informacyjna, by uczulić mieszkańców na realne zagrożenie i wzbudzić w nich odpowiedzialność za zdrowie własne i innych. Zapowiedział też niezbędne konsultacje w mniejszych zespołach lub poprzez środki elektroniczne.

 

pd

Powrót na początek strony