Powiat Bielski liderem rankingu energii odnawialnej!

Podczas posiedzenia zarządu głównego Związku Powiatów Polskich 29 sierpnia br. starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski odebrał z rąk prezesa ZPP Ludwika Węgrzyna wyróżnienie za pierwsze miejsce w rankingu energii odnawialnej za 2017 rok.

Ilustracja do artykułu starosta, Węgrzyn, ZPP, ranking energii odnawialnej640.jpg

Prezes zarządu głównego ZPP Ludwik Węgrzyn wręcza wyróżnienie staroście bielskiemu Sławomirowi Jerzemu Snarskiemu

Jest to kolejne, po zajęciu IV miejsca w rankingu powiatów, potwierdzenie naszej wyjątkowej pozycji w kraju. Również bielski szpital znajduje się w czołówce krajowej, w ostatnim rankingu lokując się na 24. miejscu oraz na pierwszym miejscu w województwie podlaskim.

statuetka

dyplom

Posiedzenie zarządu Związku było poświęcone przede wszystkim sytuacji szpitali powiatowych. Przedstawiciele ZPP oraz uczestniczący w posiedzeniu delegaci Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych zajęli wspólne stanowisko w tej sprawie, zwracając uwagę na stale pogarszającą się sytuację kadrową i finansową szpitali. Stanowisko zostało przekazane Ministrowi Zdrowia oraz do Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

pd

Powrót na początek strony