Powiat bielski na piątkę!

Dwudziestego trzeciego stycznia br. Związek Powiatów Polskich ogłosił wyniki własnego rankingu powiatów i gmin.

Ilustracja do artykułu 5. miejsce.jpg

W kategorii powiatów do 60 tys. mieszkańców udało się nam zająć piąte miejsce, plasując się za powiatami: augustowskim (także z województwa podlaskiego), przasnyskim, drawskim i świdwińskim. Oznacza to awans z dziewiątego miejsca, jakie osiągnęliśmy w ubiegłorocznym rankingu, co należy traktować jako znaczący sukces.

logo laureat

Ranking jest monitorowany przez ekspertów ZPP, którzy oceniają uczestników według kryteriów ujętych w ramach 10 dziedzin: polityka proinwestycyjna, poprawa jakości obsługi mieszkańców oraz usprawnienie funkcjonowania jednostki samorządu, rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; doskonalenie zarządzania bezpieczeństwem informacji; rozwój ochrony zdrowia i pomocy społecznej; działania na rzecz gospodarki rynkowej; polityka ekoenergetyczna i proekologiczna; współpraca krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne.

Jest to już druga wysoka lokata w krajowych rankingach. W październiku ubiegłego roku ogłoszone zostały wyniki rankingu inwestycyjnego pisma samorządowego „Wspólnota” za lata 2016-2018, w którym powiat bielski uplasował się na 19. miejscu, awansując z 54. pozycji. Był to tym większy sukces, iż w opinii redakcji „Wspólnoty” samorządom bardzo trudno było wejść do ścisłej czołówki ze względu na ich powszechną aktywność inwestycyjną. Dodatkowo okolicznością zaostrzającą konkurencję był drastyczny wzrost kosztów budowy dróg i obiektów, w istotny sposób ograniczający możliwości finansowe powiatów przy realizacji wszystkich zaplanowanych zadań.

 

pd

Powrót na początek strony