Powiat Bielski ogólnopolskim liderem w wykorzystaniu energii odnawialnej!

Powiat Bielski zajął pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Energii Odnawialnej za rok 2015.

Związek Powiatów Polskich opublikował listę zwycięzców w podziale na szczeble samorządu. Oto laureaci powiatowi:
1. Powiat Bielski (woj. podlaskie)
2. Powiat Suski
3. Powiat Lubartowski
4. Powiat Świecki
5. Powiat Tomaszowski (woj. lubelskie)
6. Powiat Kwidzyński
7. Powiat Ostrzeszowski
8. Powiat Słupski
9. Powiat Myślenicki
10. Powiat Tarnowski

Samorządy sklasyfikowane w rankingu są oceniane przez ekspertów ZPP w zakresie promocji rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych. Klasyfikowane są projekty związane z wykorzystywaniem energii słonecznej, geotermalnej, wodnej, wiatru, otoczenia i biomasy.

Powiat Bielski uzyskał łącznie 55 675 pkt, w tym:
1) energia biomasy – 55 490 pkt,
2) energia słoneczna – 125 pkt,
3) energia wodna – 25 pkt,
4) inne – 35 pkt.

Na tak wysokie miejsce wpłynęło ujęcie w rankingu – na wniosek Starostwa – nowoczesnej, osiągającej 75-procentowy poziom sprawności, instalacji energetycznej zastosowanej w systemie ciepłowniczym należącej do Ikea Industry Poland sp. z o.o. fabryki płyt pilśniowych HDF w Koszkach. Fabryka od 2012 roku eksploatuje odnawialne źródło energii w postaci kotła parowego 60 MW wraz turbiną elektryczną i instalacją dystrybucji ciepła w postaci pary i ciepłej wody. Energia w całości pochodzi ze spalania biomasy z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji leśnej oraz pozostałości z procesu produkcyjnego fabryki płyt i tartaku. Ponadto stosowany jest odzysk ciepła ze spalin. Energia elektryczna wytwarzana jest przez turbinę napędzającą generator o mocy maksymalnej 5,4 MW. Wytworzona energia cieplna jest zużywana na potrzeby własne zakładu, zaś nadwyżki energii elektrycznej przekazywane są do krajowego systemu elektroenergetycznego.

 

bk

Powrót na początek strony