Powiatowe obchody Dnia Seniora

Dwudziestego drugiego października br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. 11 Listopada 4 odbyły się powiatowe obchody Dnia Seniora, objęte honorowym patronatem przez Starostę Bielskiego.

Ilustracja do artykułu IMG_1116 (Custom).JPG

W spotkaniu uczestniczyli: wicestarosta bielski Piotr Bożko, przewodniczący oddziału rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Jan Siemieniuk, zastępca wójta gminy Bielsk Podlaski Anatol Filipiuk, przedstawiciele miejskich instytucji i przedsiębiorstw oraz seniorzy z terenu powiatu bielskiego.

zdjęcie: Powiatowe obchody Dnia Seniora

Uroczystego otwarcia spotkania dokonał wicestarosta bielski Piotr Bożko, który w swoim wystąpieniu odniósł się do roli, jaką seniorzy odgrywają w dzisiejszym społeczeństwie oraz zaakcentował ich wkład w życie społeczne i wychowanie młodego pokolenia. Następnie, wyróżniającym się członkom Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bielsku Podlaskim wręczone zostały listy gratulacyjne z podziękowaniami za szczególne zaangażowanie w działalność na rzecz środowiska seniorów. W dalszej części obchodów Dnia Seniora z krótkim recitalem wystąpił zespół Zgodne Maki z Rajska.

zdjęcie: Powiatowe obchody Dnia Seniora

zdjęcie: Powiatowe obchody Dnia Seniora

zdjęcie: Powiatowe obchody Dnia Seniora

zdjęcie: Powiatowe obchody Dnia Seniora

Powrót na początek strony