Powstaje Bielski Subregionalny Obszar Funkcjonalny

Bielsk Podlaski w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej ma stać się jednym z subregionalnych ośrodków wzrostu. Taką rolę wyznacza mu również Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego, przyjęta przez Sejmik 9 września br.

Ilustracja do artykułu 131120-powstaje1.jpg

Władze Powiatu Bielskiego chcą przyciągnąć do współpracy najbliższe gminy i miasta. Dziewiętnastego listopada podpisany został list intencyjny w sprawie utworzenia Bielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego. Weszłoby w jego skład 20 jednostek samorządowych: Powiat Bielski, miasta Bielsk Podlaski i Brańsk, miasta i gminy Ciechanowiec i Kleszczele, gminy Bielsk Podlaski, Brańsk, Orla, Rudka, Wyszki, Boćki, Czyże, Czeremcha, Dubicze Cerkiewne, Milejczyce, Dziadkowice, Grodzisk, Klukowo, Szepietowo i Nowe Piekuty.

Inicjatorzy porozumienia deklarują chęć współpracy w różnych dziedzinach, gotowość opracowania i wdrożenia wspólnej strategii, współdziałanie na rzecz efektywnego wykorzystania środków finansowych z przyszłego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dwudziestego listopada starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski i wicestarosta Piotr Bożko omówili ideę powołania Bielskiego Subregionalnego Programu Funkcjonalnego z wicemarszałkiem województwa Walentym Koryckim. Przekazali mu list intencyjny.

Źródło: Wrota Podlasia.

Powrót na początek strony