Prezentacje edukacyjno-doradcze „Uczelnie w powiecie”

Dwudziestego trzeciego lutego w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Niepodległości Polski w Bielsku Podlaskim, z inicjatywy Niezależnego Dwutygodnika Lokalnego „Wieści Podlaskie”, odbyła się XIV edycja prezentacji edukacyjno-doradczych pod hasłem „Uczelnie w powiecie”.

Ilustracja do artykułu 160224-prezentacje01.jpg

Patronat nad przedsięwzięciem objął starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski oraz burmistrz miasta Bielsk Podlaski Jarosław Borowski.

zdjęcie: prezentacje edukacyjno-doradcze

zdjęcie: prezentacje edukacyjno-doradcze

Podczas imprezy swoją ofertę edukacyjną zaprezentowało 12 uczelni:
– Społeczna Akademia Nauk w Warszawie,
– Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
– Politechnika Białostocka,
– Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej,
– Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku,
– Uniwersytet w Białymstoku,
– Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku,
– Akademia Morska w Gdyni,
– Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
– Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku,
– Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
– Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży.

zdjęcie: prezentacje edukacyjno-doradcze

zdjęcie: prezentacje edukacyjno-doradcze

Licznie przybyła młodzież szkół ponadgimnazjalnych mogła uzyskać odpowiedź na wszelkie nurtujące ją pytania dotyczące możliwości studiowania, warunków przyjęcia, stypendiów itp. Wszystkie stoiska cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów. Uczelnie przygotowały informatory dla kandydatów na studia, broszury promujące uczelnie, gadżety. Jak co roku odbył się także konkurs dla wystawców o puchar Starosty Bielskiego i Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski za najciekawsze stoisko wystawiennicze i najbogatszą ofertę edukacyjną.

zdjęcie: prezentacje edukacyjno-doradcze

zdjęcie: prezentacje edukacyjno-doradcze

W I kategorii puchar otrzymała Akademia Morska w Gdyni, zaś w II kategorii – Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej.

 

Anatol Grzegorz Tymiński, naczelnik Wydziału Oświat i Kultury Starostwa, em

Powrót na początek strony