Projekt budżetu Powiatu Bielskiego na 2014 rok

Na posiedzeniu 14 listopada br. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie projektu budżetu Powiatu Bielskiego na 2014 rok. To tzw. prowizorium budżetowe zakłada blisko 57 mln zł po stronie dochodów (przy planowanym wykonaniu dochodów w roku 2013 na poziomie ok. 55 mln zł) oraz po stronie wydatków – ok. 58 mln zł (planowane wykonanie w roku 2013 – ok. 55 mln zł). Ponadto przewiduje się, że wynik budżetowy w 2014 roku będzie ujemny, a planowany deficyt wyniesie 1,4 mln zł.

Uchwalony projekt budżetu ma charakter proinwestycyjny, a zarazem dość ostrożny, Zarząd Powiatu unika bowiem obciążania się zbędnymi wydatkami mogącymi doprowadzić do przeinwestowania budżetu i wzrostu zadłużenia. Zarazem jednak zakłada realizację wielu zadań inwestycyjnych, wychodzących naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Powiatu. Ogółem na zadania i zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę ok. 8 mln zł.

Wśród najważniejszych planowanych do realizacji zadań w 2014 roku można wymienić: przebudowę drogi powiatowej Mokre – Knorydy – Starowieś (1,4 mln zł), rozbudowę drogi powiatowej od drogi krajowej nr 19 do miejscowości Piotrowo Trojany (1,7 mln zł), przebudowę mostu położonego w Orli na rzece Orlanka (0,6 mln zł), przebudowę drogi powiatowej Oleksin – Burchate (0,9 mln zł), rozbudowę drogi powiatowej nr 1679B od skrzyżowania z drogą nr 1681B do miejscowości Topczykały (0,85 mln zł), rozbudowę drogi powiatowej Koszki – Gredele (0,5 mln zł).

Niemal wszystkie inwestycje będą realizowane we współpracy z samorządami gminnymi. Dwa zadania drogowe: Mokre – Knorydy – Starowieś oraz rozbudowa drogi do miejscowości Piotrowo Trojany zostały zgłoszone do realizacji ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II. „Bezpieczeństwo – dostępność – rozwój”, lecz nie uzyskały dofinansowania. Decyzję co do dalszej realizacji tych zadań podejmie Zarząd Powiatu w późniejszym terminie.

Znaczącą pozycją na liście zakupów inwestycyjnych jest zadanie „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”. Wydatki, na które zabezpieczono kwotę 0,6 mln zł, obejmą zakup sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu oraz systemu elektronicznego obiegu dokumentów. Dla mieszkańców Powiatu po wdrożeniu systemu istotna będzie możliwość składania dokumentów (np. wniosków o wydanie decyzji administracyjnych) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej oraz śledzenie stanu sprawy itp.

 

pd

Powrót na początek strony