Starostwo otwarte tylko we wtorki i czwartki!

W okresie stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim wprowadza ograniczenia w wykonywaniu swoich zadań.

Ilustracja do artykułu ograniczenia.png

Bezpośrednia obsługa klientów we wszystkich budynkach Starostwa prowadzona będzie wyłącznie we wtorki i czwartki w godzinach pracy urzędu, tj. 7.30 – 15.30, w punktach obsługi klienta, w których może on bezpośrednio uzyskać niezbędne informacje na temat załatwienia danej sprawy, pobrać formularze wniosków do wypełnienia, złożyć wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami oraz umówić się na odbiór wnioskowanych dokumentów:

  • w głównej siedzibie Starostwa przy ul. Mickiewicza 46 w biurze obsługi klienta w sprawach z zakresu rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy należących do kompetencji Wydziału Komunikacji i Transportu,
  • w punkcie obsługi klienta przy wejściu do budynku Starostwa przy ul. 3 Maja 17 w sprawach należących do kompetencji Wydziału Gospodarowania Mieniem i Inwestycji oraz Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia,
  • w punkcie obsługi klienta przy wejściu do budynku Starostwa przy ul. 11 Listopada 4 w sprawach należących do kompetencji Wydziału Geodezji i Katastru oraz Wydziału Architektury, Budownictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa,
  • w Subregionalnym Biurze Obsługi Projektów 3.2.1 i 3.2.2 RPO przy ul. Widowskiej 1.

Wyłączona zostaje bezpośrednia obsługa klientów przez powiatowego rzecznika konsumentów; sprawy z zakresu ochrony praw i interesów konsumentów załatwiane są wyłącznie telefonicznie, drogą pocztową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

We wszystkie robocze dni tygodnia klienci mogą kontaktować się z pracownikami Starostwa telefonicznie oraz składać wnioski i dokumenty wysyłając je pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną (e-mail, skrzynka podawcza).

Przydatne strony:
wykaz telefonów
druki i formularze (karty usług)
skrzynka podawcza
ePUAP

 

pd, wch

Powrót na początek strony