Przebudowa budynków Zespołu Szkół nr 1

Powiat Bielski realizuje projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa części budynków Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w tych budynkach i ich wyposażanie na potrzeby kształcenia praktycznego”.

Ilustracja do artykułu przebudowa kotłowni ZS 1 640.jpg

Prace budowlane przy przebudowie kotłowni CKP

Realizacja projektu zmierza do wsparcia rozwoju budownictwa ekologicznego, zasobo- i energooszczędnego oraz produkcji domów modułowych. Obejmuje on dobudowę szybu z platformą dla osób niepełnosprawnych do frontowej elewacji budynku dydaktycznego wraz z budową zewnętrznej pochylni, utworzenie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych oraz remont warsztatów szkolnych, które będą dla nich dostępne. Jednak zasadniczym celem projektu jest modernizacja i poprawa bazy dydaktyczno-szkoleniowej do kształcenia w zawodach budowlanych, zwłaszcza zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie. Na bazie kotłowni węglowej w budynku warsztatów szkolnych Centrum Kształcenia Praktycznego utworzony zostanie tzw. poligon budowlany oraz aula/sala wykładowa w budynku szkolnym (przeznaczonej głownie do realizacji zajęć w ramach akademii budowlanej) a także wyposażenie tych pomieszczeń dydaktycznych w nowoczesne pomoce naukowe.

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 2,3 mln zł, z czego ok. 2 mln stanowi dofinansowanie ze środków unijnych.

Realizacja projektu zakończy się w sierpniu przyszłego roku. Prowadzone prace możliwe są dzięki współpracy z wiodącymi partnerami szkoły w kształceniu w zawodach budowlanych, tj. firmami Danwood i Unibep.

 

zs1

Powrót na początek strony