Przebudowa dróg powiatowych

W 2013 r. w powiecie bielskim przebudowano łącznie prawie 12 km dróg za kwotę ok. 6 mln zł. Wszystkie inwestycje prowadzone były wspólnie z samorządami gmin. Dwie najważniejsze to dokończenie przebudowy ul. Chmielnej w Bielsku Podlaskim oraz przebudowa ulic Binduga i Kilińskiego w Brańsku.

Ilustracja do artykułu 140109-przebudowa01-bransk1.jpg

Brańsk, ul. Binduga

zdjęcie: Brańsk, ul. Binduga

Brańsk, ul. Binduga

W październiku br. dokonano odbioru ostatniego etapu przebudowanej ulicy Chmielnej w Bielsku Podlaskim. Inwestycja realizowana była przez Powiat Bielski w latach 2010-2013 przy udziale samorządów miejskiego i wiejskiego Bielska Podlaskiego. Całkowity koszt zadania wyniósł 3,1 mln zł. Wkład gminy miejskiej Bielsk Podlaski wyniósł 1 mln zł, gminy wiejskiej 0,2 mln zł, zaś powiatu 1,2 mln zł. Ponadto w latach 2012 i 2013 na zadanie to uzyskano w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych pomoc finansową w wysokości 0,7 mln zł.

zdjęcie: Brańsk, ul. Binduga

Brańsk, ul. Binduga

zdjęcie: Bielsk Podlaski, ul. Chmielna

Bielsk Podlaski, ul. Chmielna

W ramach przebudowy mieszkańcy Bielska Podlaskiego otrzymali wygodne połączenie omijające centrum miasta, łączące ulicę Widowską z ul. Białowieską i Kleszczelowską. Wybudowano jezdnię bitumiczną długości 1,4 km, szerokości 7 m, przystosowaną do przenoszenia ruchu ciężkiego, z obustronnymi chodnikami i kanalizacją deszczową.

zdjęcie: Bielsk Podlaski, ul. Chmielna

Bielsk Podlaski, ul. Chmielna

zdjęcie: Hryniewicze

Hryniewicze

W listopadzie w Brańsku zakończono roboty przy przebudowie ulic Binduga i Kilińskiego długości 1,4 km. Inwestycja ta, wartości 1,7 mln zł, została realizowana przez Powiat Bielski wspólnie z samorządem miasta Brańska.

zdjęcie: Hryniewicze

Hryniewicze

zdjęcie: Krzywa

Krzywa

Wymienione wyżej zadania zrealizowane zostały w ramach tzw. schetynówek, tj. Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2013.

zdjęcie: Krzywa

Krzywa

zdjęcie: Strabla

Strabla

Ponadto zakończone zostały prace przy przebudowie ulicy w Hryniewiczach Małych – wykonano prace na odcinku 1 km, ich wartość zamknęła się kwotą 605 tys. zł.

zdjęcie: Szernie

Szernie

zdjęcie: Szernie

Szernie

Przebudowano drogę do miejscowości Szernie o długości 2,3 km – wartość zadania wyniosła ok. 1 mln 166 tys. zł. Inne ważniejsze zrealizowane inwestycje to: ulica w miejscowości Krzywa długości 0,385 km o wartości 186 tys. zł i przebudowa ok. 322 tys. zł skrzyżowania w miejscowości Strabla łącznie z budową parkingu na 36 pojazdów.

 

pd

Powrót na początek strony