Przeciwdziałanie epidemii gorączki krwotocznej ebola na terenie powiatu bielskiego

Dwudziestego siódmego października 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

W posiedzeniu wzięli udział: wicestarosta bielski Piotr Bożko, przewodniczący Rady Powiatu Adam Miron Łęczycki, sekretarz powiatu Ryszard Anusiewicz, zastępca komendanta powiatowego państwowej straży pożarnej Jan Szkoda, komendant Komendy Powiatowej Policji Wojciech Rutkowski, kierownik Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Jan Opaliński, państwowy powiatowy inspektor sanitarny w Bielsku Podlaskim Magdalena Leszczyńska, kierownik Zakładu Pomocy Doraźnej w Bielsku Podlaskim Agnieszka Prokopiuk, zastępca dyrektora SPZOZ w Bielsku Podlaskim Arsalan Azzadin, powiatowy lekarz weterynarii Henryk Grabowski oraz dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Leszek Aleksiejuk.

Służby sanitarno-epidemiologiczne, ratownicze i medyczne powiatu bielskiego zreferowały stopień przygotowania w razie wystąpienia zagrożenia epidemii gorączki krwotocznej ebola.

 

ei

Powrót na początek strony