Publiczna przychodnia zdrowia w Brańsku

– Zadanie zabezpieczenia dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej jest fundamentalnym zadaniem samorządu powiatowego – mówił starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski, otwierając nową przychodnię podstawowej opieki zdrowotnej i poradni K.

Ilustracja do artykułu DSC_7388.JPG

Wstęgę przecinają wójt gmny Brańsk Andrzej Jankowski oraz starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski

Nowa placówka została zlokalizowana w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku. – W małych miejscowościach i na wsi – kontynuował starosta – mogą być problemy z dostępem do opieki lekarskiej i aptek, na co samorządowcy nie mogą pozwolić. I to właśnie dziś czynimy, zabezpieczając mieszkańcom gmin Brańsk, Rudka i miasta Brańsk dostęp do usług medycznych świadczonych przez podmiot publiczny. System, który tworzymy jest bardzo dobry, gdyż przychodnia w Brańsku w każdej chwili będzie miała wsparcie szpitala przy diagnostyce, konsultacjach medycznych i przyjęciach na oddziały. Starosta podziękował wielu osobom za starania i wsparcie przy otwarciu placówki zdrowia, m.in. wicestaroście Piotrowi Bożko oraz sekretarzowi powiatu a zarazem przewodniczącemu Rady Miasta Brańsk Ryszardowi Anusiewiczowi.

przecinaniw wstęgi

Wstęgę przecina przewodniczący Rady Miasta Brańsk i sekretarz powiatu Ryszard Anusiewicz
z pomocą Bożeny Grotowicz,
dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim

W uroczystości otwarcia przychodni POZ i poradni K w Brańsku uczestniczyli księża, w tym dziekan brański ks. prałat Janusz Łoniewski i ks. prot. Marek Jakimiuk, starostowie, przedstawiciele miasta Brańsk – przewodniczący Rady Anusiewicz wraz z sekretarzem Zbigniewem Romaniukiem, wójtowie gmin Brańsk i Rudka – Andrzej Jankowski i Andrzej Anusiewicz, dyrekcja SPZOZ w Bielsku Podlaskim – Bożena Grotowicz i Arsalan Azzaddin, prezes Banku Spółdzielczego w Brańsku Stanisław Bachurek, dyrektor DPS Walentyna Tokajuk oraz pracownicy szpitala i nowej przychodni, wśród których znalazła się dr Ewa Kierdelewicz, pod której opieką znajdą się pacjenci z Brańska i okolic.

ks. dziekan

Poświęcenie placówki przez dziekana brańskiego ks. prałata Janusza Łoniewskiego

Dokonano uroczystego aktu przecięcia wstęgi, po czym ks. prałat Janusz Łoniewski i ks. prot. Marek Jakimiuk poświęcili pomieszczenia placówki oraz sprzęt.

Wicestarosta Bożko przybliżył zebranym szczegóły dotyczące powstania przychodni, a zwłaszcza jej koszty. Ogółem Powiat Bielski wydatkował na ten cel kwotę ok. 500 tys. zł, z tego 300 tys. na remont i adaptację pomieszczeń oraz 100 tys. na zakup sprzętu. Do tego należy także doliczyć koszty działań prowadzonych własnymi siłami Powiatu.

wnętrze gabinetu lekarskiego

– W imieniu mieszkańców miasta Brańska i władz miejskich dziękuję panom starostom i pani dyrektor szpitala, że po kilkuletnich rozmowach zrealizowano nasze potrzeby, powołując do życia nową placówkę ochrony zdrowia – mówił przewodniczący Anusiewicz. – Jest ona bardzo potrzebna społeczności lokalnej, także gminy Brańsk i Rudka. Te pomieszczenia czekały na nią od dawna, bo przychodnia była tu zawsze i ten budynek wszystkim się z nią kojarzył.

 

pd

Powrót na początek strony