Puchar Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie dla „Rolników”!

W dniach 6-7 czerwca 2014 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej odbyły się eliminacje centralne XXXVIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, w których uczniowie Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim zajęli I miejsce.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych skierowana jest do młodzieży klas przedmaturalnych i maturalnych szkół rolniczych. Konkursowe zmagania odbywają się w dziewięciu blokach tematycznych takich jak: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, ogrodnictwo, mechanizacja rolnictwa, ochrona i inżynieria środowiska, żywienie człowieka i gospodarstwo domowe, agrobiznes, leśnictwo oraz architektura krajobrazu.

Głównym inicjatorem i organizatorem olimpiady jest Zarząd Krajowy Związku Młodzieży Wiejskiej. Patronat naukowy nad olimpiadą sprawuje Akademia Rolnicza w Krakowie.

Celami Olimpiady Młodych Producentów Rolnych jest rozwijanie twórczych zainteresowań wśród młodych producentów rolnych, rozbudzanie ambicji dalszego doskonalenia zawodowego, wymiana doświadczeń i przekazywanie dobrych praktyk, popularyzacja osiągnięć w rolnictwie. Realizując cele olimpiady młodzi producenci rolni mogli wzbogacić swoje umiejętności zawodowe i zdobyć doświadczenia a pogłębiając wiedzę przyczynić się do systematycznego rozwoju polskiego rolnictwa.

W olimpiadzie na szczeblu centralnym wzięło udział 228 osób uczących się w szkołach rolniczych na terenie całego kraju. Z ZS nr 4 w Bielsku Podlaskim zakwalifikowało się siedmioro uczniów. Wyniki eliminacji centralnych przedstawiały się następująco (dotyczy uczniów ZS nr 4):

1. Józef Leończuk zajął I miejsce w kraju w bloku agrobiznes.
2. Patryk Moczydłowski zajął IV miejsce w kraju w bloku agrobiznes.
(Uczniów przygotowywała Ewa Świderska. Uczniowie uzyskali tytuły laureata).
3. Mateusz Osmólski zajął III miejsce w kraju w bloku produkcja roślinna i uzyskał tytuł laureata.
4. Łukasz Burak zajął XV miejsce w kraju w bloku produkcja roślinna i uzyskał tytuł finalisty.
(Uczniów przygotowywała Danuta Konachowicz).
5. Tomasz Karnaszewski zajął X miejsce w kraju w bloku mechanika i technika rolna i uzyskał tytuł laureata. (Ucznia przygotowywał Tadeusz Zduniuk).
6. Kamil Malinowski zajął XX miejsce w kraju w bloku produkcja zwierzęca i uzyskał tytuł finalisty. (Ucznia przygotowywała Anna Kolada).
7. Karolina Sylwia Kalinowska zajęła XXII miejsce w kraju w bloku żywienie człowieka i gospodarstwo domowe i uzyskała tytuł finalisty. (Uczennicę przygotowywała Anna Radziewicz).

W ogólnej klasyfikacji szkół, ZS nr 4 w Bielsku Podlaskim zajął I miejsce w Polsce według punktacji zespołowej i otrzymał Puchar Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz komputer na potrzeby szkoły.

skan: dyplom

 

ms

Powrót na początek strony