Rada Powiatu popiera Białorusinów

W związku z rozgrywającymi się w ciągu ostatniego miesiąca wydarzeniami na Białorusi, Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim uznała, iż sytuacja wymaga zajęcia stanowiska wyrażającego poparcie dla prodemokratycznych dążeń Białorusinów.

Ilustracja do artykułu andrew-keymaster-PeBUu2KPnUY-unsplash-640.jpg

Walczący o swoje prawa i swobody obywatelskie nasi wschodni sąsiedzi w opinii radnych powiatowych zasługują na wsparcie i pomoc. Publikujemy treść przyjętego jednogłośnie stanowiska, które zostanie przesłane Ministrowi Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Ambasadorowi Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej, Konsulowi Generalnemu Republiki Białoruś w Białymstoku, Wojewodzie Podlaskiemu, Związkowi Powiatów Polskich oraz samorządom gminnym powiatu bielskiego.


Stanowisko Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim w sprawie sytuacji na Białorusi po wyborach prezydenckich z dnia 9 sierpnia 2020 r.

My, radni powiatu w Bielsku Podlaskim, na terenie którego mieszkają od wieków Polacy, Białorusini oraz przedstawiciele innych narodowości, wyrażamy naszą solidarność z narodem białoruskim wobec odbywających się w Białorusi w ostatnich miesiącach wydarzeń związanych z wyborami prezydenckimi 9 sierpnia 2020 r.

Powinnością władz i instytucji w każdym demokratycznym kraju jest zapewnienie wolnych, równych, powszechnych, a przede wszystkim uczciwych wyborów. W Białorusi te fundamentalne zasady zostały złamane, a obywatele Białorusi nie godząc się z tym postanowili wyrazić swoje niezadowolenie. Niestety, wobec pokojowych manifestantów, w tym kobiet i młodzieży, zastosowano brutalne represje. Łamie to podstawowe prawa obywateli do wyrażania swoich poglądów i manifestowania. Niedopuszczalne jest aresztowanie ludzi za to, że mają poglądy inne niż władza. Potępiamy wszelkie akty przemocy wobec obywateli.

Społeczeństwo obywatelskie musi być budowane oddolnie. Podmiotowość obywatela jest gwarantem jego zaufania do instytucji Państwa. Dlatego całkowicie popieramy dążenia Białorusinów do budowy społeczeństwa obywatelskiego. W każdym państwie obowiązkiem władzy jest wsłuchiwanie się w głosy własnych obywateli niezależnie czy głos ten pochodzi od ich większości czy mniejszości.

 

Andrzej Leszczyński
Przewodniczący Rady Powiatu

Powrót na początek strony