Rada Powiatu w cieniu koronawirusa

Osiemnastego marca br. w szczególnych warunkach odbyła się XV sesja Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim, zwołana w trybie nadzwyczajnym na wniosek Zarządu Powiatu. Ze względu na zagrożenie wirusem wywołującym chorobę COVID-19 radni zasiedli przy osobnych stolikach.

Ilustracja do artykułu XV sesja RP.jpg

Tematyka sesji w części dotyczyła walki z zagrożeniem epidemiologicznym. Bezpośrednimi zagadnieniami w porządku obrad były zmiany w budżecie Powiatu i wieloletniej prognozie finansowej. Ich istotą było wprowadzenie do budżetu Powiatu środków dotacji pochodzących z budżetu państwa na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia. Kwota 178 tys. zł trafi do szpitala powiatowego, a dzięki niej zakupiony zostanie niezbędny sprzęt oraz środki ochrony osobistej i dezynfekcyjne.

Znaczącą pozycję w podejmowanej uchwale zmieniającej budżet było wprowadzenie środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych. Zasoby finansowe Powiatu zwiększyły się o ponad 2,3 mln zł. Dzięki temu zrealizowane zostaną trzy kolejne zadania drogowe.

Zapytaliśmy naczelnika Wydziału Organizacyjno-Prawnego Starostwa Powiatowego Bogdana Komarzewskiego o wprowadzone środki ostrożności. – Na dzisiejszej sesji poprosiliśmy radnych o dezynfekcję rąk przed wejściem na salę obrad – informował. – W celu ochrony przed ewentualnym zakażeniem ustawiliśmy osobne stoliki dla każdego z nich, aby uniknąć bezpośredniego kontaktu. Radni przyjęli to z pełnym zrozumieniem i odpowiedzialnością.

 

pd

Powrót na początek strony