Radni zaufali Zarządowi Powiatu

Radni Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim podczas obrad XVII sesji udzielili Zarządowi Powiatu absolutorium i wotum zaufania. Na wystawienie dobrej oceny działań organu wykonawczego wpłynęły wyniki finansowe i ogół dokonań przedstawionych w rozpatrywanych sprawozdaniach.

Ilustracja do artykułu IMG_2042-640.JPG

XVII sesja Rady Powiatu odbyła się w zdalnym trybie obradowania

Procedura udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu rozpoczęła się już w marcu, z chwilą przekazania Radzie sprawozdań – finansowego oraz z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2019 rok. Uzyskały one pozytywną ocenę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku. Na sesji w kwietniu br. radni zapoznali się z informacją o stanie mienia Powiatu Bielskiego stanowiącej element całej procedury. Następnie swoje działania rozpoczęła Komisja Rewizyjna, która zbadała przebieg wykonania budżetu za ubiegły rok i wystąpiła do Rady z wnioskiem o udzielenie absolutorium.

Podczas czerwcowej sesji doszło do dwóch kluczowych dla Zarządu Powiatu głosowań. Pierwsze z nich dotyczyło udzielenia wotum zaufania, które poprzedzone zostało dyskusją na temat raportu o stanie Powiatu Bielskiego za 2019 rok. Radni po zapoznaniu się z raportem, podsumowanym przez starostę bielskiego Sławomira Jerzego Snarskiego, jednogłośnie wyrazili swoje zaufanie Zarządowi.

Kolejnym etapem oceny działań Zarządu w ubiegłym roku była kwestia udzielenia absolutorium. Po podjęciu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu oraz zapoznaniu się z wynikami kontroli komisji rewizyjnej w tym zakresie, radni pozytywnie ocenili gospodarowanie finansami Powiatu udzielając 13 głosami „za” (przy 1 wstrzymującym się) absolutorium Zarządowi Powiatu.

Dobre oceny działalności Zarządu Powiatu przez radnych reprezentujących różne opcje i środowiska nie pozostawiają żadnych wątpliwości, iż Powiat Bielski zarządzany jest w sposób wysoce skuteczny i efektywny. Doceniane jest to zarówno przez lokalną społeczność, jak i wiele instytucji zewnętrznych.

 

pd

Powrót na początek strony