Razem dbamy o bezpieczeństwo

Szóstego czerwca br. w Bielskim Domu Kultury odbyła się debata społeczna pod nazwą „Razem dbamy o bezpieczeństwo”. To już drugie takie przedsięwzięcie w Bielsku Podlaskim.

Wśród zaproszonych gości udział wzięli: starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski, komendant powiatowy policji w Bielsku Podlaskim insp. Wojciech Rutkowski, burmistrz miasta Bielsk Podlaski Jarosław Borowski oraz naczelnicy poszczególnych wydziałów. Jej celem było poznanie opinii i oczekiwań lokalnego społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa oraz weryfikacja założeń z debaty sprzed roku.

Komendant powiatowy policji przedstawił zagadnienia dotyczące stanu bezpieczeństwa w mieście. Podczas dyskusji z bielszczanami poruszone zostały miedzy innymi tematy z zakresu bezpieczeństwa na osiedlach mieszkaniowych, czy osób zakłócających porządek i spożywających alkohol w pobliżu bloków. Dużo emocji budziły również kwestie związane z ruchem drogowym na terenie miasta oraz niewłaściwym parkowaniem. Uczestnicy spotkania wypełnili również ankiety związane z oceną pracy policji, poczuciem bezpieczeństwa i zagrożeniami w okolicy miejsca zamieszkania.

 

ms

Powrót na początek strony