Remonty w budynkach Powiatu Bielskiego

Lato to czas realizacji wielu przedsięwzięć związanych z remontami budynków i pomieszczeń. Dotyczy to szczególnie szkół, korzystających z nieobecności uczniów podczas wakacyjnej przerwy. Nie inaczej jest też z pozostałymi obiektami stanowiącymi własność Powiatu Bielskiego.

Ilustracja do artykułu starostwo2020-08.jpg

Odnowiona elewacja budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim

Najbardziej widoczną zmianą jest odnowienie elewacji budynku Starostwa Powiatowego i Urzędu Gminy przy ul. Mickiewicza 46 w Bielsku Podlaskim. Zadanie to zrealizowano przy współpracy obu samorządów. Ciekawostką jest zamontowanie nad schodami wiodącymi do wejścia do budynku elektronicznej tablicy informacyjnej, na której oprócz podanej daty i godziny skrótowo wyświetlane są bieżące komunikaty obu urzędów.

Klienci odwiedzający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim z pewnością będą mieli ułatwiony dostęp do pomieszczeń placówki, co wpłynie na komfort załatwiania przez nich spraw. Po zwolnieniu przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną zajmowanych lokali na piętrze budynku, przejęło je właśnie Centrum. Skutkuje to zwiększeniem wygody pracowników, jak też zapewnieniem większej dyskrecji i swobody klientów. Ponadto wyremontowano toaletę.

Zarząd Powiatu 20 sierpnia br. podjął decyzję o wszczęciu postępowania przetargowego na remont i przebudowę pomieszczeń w budynku w Bielsku Podlaskim przy ulicy Widowskiej 1 na potrzeby Starostwa. Po zakończeniu realizacji tego zadania zostanie tam przeniesiony Wydział Komunikacji i Transportu. Zakres prac obejmie m.in. przystosowanie piwnic budynku na archiwum, budowę stanowisk parkingowych od strony wschodniej nieruchomości oraz wykonanie oddzielnego wejścia dla klientów i pracowników. Przetarg zostanie ogłoszony po wykonaniu dokumentacji i sporządzeniu kosztorysu.

 

pd

Powrót na początek strony