Rozstrzygnięcie konkursu „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka”

W ramach XVIII Dnia Papieskiego w Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku rozstrzygnięto Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka”. Trzynasta edycja konkursu, podobnie jak wszystkie poprzednie była inspirowana hasłem Dnia Papieskiego. Tym razem brzmiało ono: „Promieniowanie ojcostwa” i zostało zaczerpnięte z literackiego dziedzictwa Papieża Polaka, stanowi bowiem tytuł dramatu Karola Wojtyły z 1964 roku.

Ilustracja do artykułu kolaż640.jpg

W uroczystości wziął udział. biskup drohiczyński Tadeusz Pikus, który zauważył, że udział w konkursie jest wielkim dziełem dla dziecka, które pozostawi ślad w jego życiu. – Przez trudy uzyskujemy to co najwartościowsze – mówił biskup.

Rozstrzygnięcie konkursu „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka”

Rozstrzygnięcie konkursu „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka”

Jan Paweł II wielokrotnie odwoływał się do misji ojcostwa. W książce zawierającej osobiste wspomnienia i przemyślenia „Wstańcie, chodźmy!” jeden z rozdziałów nosi tytuł „Ojcostwo na wzór św. Józefa”, w którym właśnie św. Józef jest postawiony za wzór dla „wszystkich powołanych do ojcostwa – w rodzinie, albo w kapłaństwie”.

Rozstrzygnięcie konkursu „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka”

W nadesłanych pracach ojcostwo również pojawia się w kontekście rodziny i kapłaństwa. Ojcowska miłość w kapłaństwie przedstawiana na przykładzie Jana Pawła II emanuje promieniowaniem przybierającym formę promieni słonecznych, blasku bijącego od Ducha Świętego czy tęczy będącej symbolem przymierza z Bogiem, tym samym wyrazem ojcowskiej miłości Boga do ludzkości.

Rozstrzygnięcie konkursu „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka”

Rozstrzygnięcie konkursu „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka”

Patrząc na tegoroczną twórczość uczestników konkursu, powołanie do ojcowskiej miłości w kapłaństwie, przynosi bogactwo skojarzeń z pontyfikatem Jana Pawła II, co doskonale widać w pracach zamieszczonych w folderze pokonkursowym oraz na wystawie. Wśród dostrzeżonych prac jedna zwraca uwagę swoją prostotą z jednej strony, z drugiej niebywale silną metaforą. Znajdujemy w niej Ojca Świętego pochylonego, całującego ziemię – ojcowiznę. To obraz wielokrotnie widziany podczas pielgrzymek do Polski. Ten prosty gest to również wyraz szacunku do Boga, którego ojcowskiej miłości zawdzięczamy wszystko co dobre. Tę prostą scenę dopełnia mocne tło – bezkresny wszechświat, nasza ojcowizna, dzieło Stwórcy.

Rozstrzygnięcie konkursu „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka”

Na XIII edycję konkursu wpłynęło blisko 1,6 tys. prac, z czego ponad 50 spoza Polski (Wielka Brytania, Białoruś, Austria, Niemcy, Irlandia, Ukraina, Rosja). To ogromna dawka pozytywnej energii płynącej od uczestników konkursu, która pomaga nam z wiarą spoglądać w przyszłość, ku XIV edycji. Cieszy nas niesłabnące zainteresowanie tematem i nauczaniem Jana Pawła II oraz zaangażowanie autorów prac, rodziców, katechetów, opiekunów bez których nasz konkurs nie miałby racji bytu. Jednocześnie serdecznie gratulujemy nagrodzonym, wyróżnionym oraz wszystkim uczestnikom. Dziękujemy każdej i każdemu z Was za czas, pracę i serce włożone w wykonanie tych pięknych dzieł oraz propagowanie nauczania świętego Jana Pawła II.

Organizatorzy konkursu
Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie
Dekanat Bielski

Patronat honorowy
JE Biskup Drohiczyński Tadeusz Pikus
Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Fundacja Konferencji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska
Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński
Starosta Bielski Sławomir Jerzy Snarski
Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski Jarosław BorowskiWyniki konkursu

Etap międzynarodowy

Kategoria I

Zofia Kurdziel

Nagroda I, Zofia Kurdziel, Szkoła Podstawowa w Woźnikach, opiekun Agnieszka Sienkiewicz

Cecylia Kulik

Nagroda II, Cecylia Kulik, Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Córek Najczystszego Serca NMP w Skórcu,
opiekun Mariola Chrostowska

Cecylia Kulik

Nagroda III, Hanna Wąsowska, Miejskie Przedszkole nr 2 w Sokołowie Podlaskim, opiekun Katarzyna Witkowska

Wyróżnienia
Gabriela Dubel, SP w Woźnikach, opiekun A.Sienkiewicz
Nikola Kocur, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach, opiekun Beata Kocur
Nadia Mroczek, MP nr 2 w Sokołowie Podlaskim, opiekun Beata Osial
Zuzanna Ostafin, SP w Woźnikach, opiekun A. Sienkiewicz


Kategoria II

Ida Włodarek

Nagroda I, Ida Włodarek, Szkoła Podstawowa Fundacji Oświatowej „Nasza Szkoła” w Łodzi, opiekun Grażyna Dorosz-Pułko

Zuzanna Dorota Jasiukiewicz

Nagroda II, Zuzanna Dorota Jasiukiewicz, Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta
w Wasilkowie Szkoła Filialna w Sochoniach, opiekunowie: Bogumiła Sobieszuk,
Katarzyna Wiśniewska, ks. Jerzy Marcin Sokołowski

Maja Trusiak

Nagroda III, Maja Trusiak, MP nr 2 w Sokołowie Podlaskim, opiekun Elżbieta Małkus

Wyróżnienia
Wojciech Borowik, Szkoła Podstawowa nr 38 im. Ludwika Zamenhofa w Częstochowie, opiekun s. Anna Zyzik
Wiktoria Kuźniarek, SPFO „Nasza Szkoła” w Łodzi, opiekun G. Dorosz-Pułko
Aleksandra Majda, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Katowicach, opiekun Mateusz Staśko
Julia Naczyńska, Szkoła Podstawowa w Pińczycach, opiekun Katarzyna Białas
Amelia Płonkowska, Szkoła Podstawowa nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Lublinie, opiekun s. Joanna Szcześniak
Hanna Wojtecka, SPFO „Nasza Szkoła” w Łodzi, opiekun G. Dorosz-Pułko
Laura Wyzińska, Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu, opiekun Ilona Szliter-Wyzińska


Kategoria III

Kinga Łuczaj

Nagroda I, Kinga Łuczaj, Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego
w Bielsku Podlaskim, opiekun Daniel Gromacki

Łukasz Dziubiela

Nagroda II, Łukasz Dziubiela, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Miedznie,
opiekun Edyta Ryczkowska

Karolina Jamioł

Nagroda III, Karolina Jamioł, Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku, opiekun s. Damaria – Krystyna Bazak

Wyróżnienia
Anatolii Antoniuk, Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. św. Jana Pawła II, Zaporoże, Ukraina, opiekun Anna Makuszyńska
Faustyna Komorowska, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bobowie, opiekun Elżbieta Koszewska
Magdalena Kurowicka, Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Niecieczy, opiekun Marzena Skibniewska
Matylda Sołtysik, SPFO „Nasza Szkoła” w Łodzi, opiekun G. Dorosz-Pułko
Milena Zając, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lublińcu, opiekun Alina Ligendza
Julia Żabińska, SP nr 2 w Bielsku Podlaskim, opiekun D. Gromacki


Kategoria IV

Zuzanna Bieszczad

Nagroda I, Zuzanna Bieszczad, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka
w Kątach Wrocławskich, opiekun Adam Wilczyński

Adrian Wronecki

Nagroda II, Adrian Wronecki, Parafia Rzymskokatolicka św. Krzyża w Bytomiu Miechowicach, opiekun ks. Joachim Koza

Maria Szewczyk

Nagroda III, Maria Szewczyk, Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie, opiekun Anna Langier

Wyróżnienia
Alina Bal, Roosk „Zjednoczone polskie serca” Kaukaz Północny, Stawropolski obwód miasta Żeleznowodsk, Rosja, opiekun Ludmiła Szulgina
Faustyna Cieślik, Polska Szkoła im. św. Franciszka w Erith, Anglia, opiekun Agnieszka Cieślik, Iwona Kasprzak
Julia Modlińska, II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie, opiekun Anna Gołębiowska
Kasandra Nowodworska, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie, opiekun Maria Krasnosielska
Daria Sokołowska, SP nr 53 w Częstochowie, opiekun A. Langier
Malwina Strzałka, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brzeźnicy, opiekun Agnieszka Duda
Weronika Woźniak, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich, opiekun Adam Wilczyński
Julia Żurek, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żorach, opiekun Magdalena Polak


Kategoria V

Nagrody

Wiktoria Danilin

Wiktoria Danilin, Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim,
opiekun Joanna Turowska

Karol Kadłubowski,

Karol Kadłubowski, ZSS w Bielsku Podlaskim, opiekun J. Turowska

Jakub Mirończuk

Jakub Mirończuk, ZSS w Bielsku Podlaskim, opiekun J. Turowska

Wyróżnienia
Damian Bzdziuch, Zespół Szkół Informatycznych im. gen. Józefa Hauke-Bosaka w Kielcach Branżowa Szkoła I stopnia nr 8 z Oddziałami Specjalnymi w Kielcach, opiekun Irena Górczak
Karolina Klauzińska, ZSI im. gen. J. Hauke-Bosaka w Kielcach, opiekun Irena Górczak
Agnieszka Ofman, ZSS w Bielsku Podlaskim, opiekun J. Turowska
Nikola Pomian, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zamościu, opiekun Iwona Lis
Adam Raczkiewicz, ZSS w Bielsku Podlaskim, opiekun J. Turowska
Łukasz Sadowski, ZSS w Bielsku Podlaskim, opiekun J. Turowska


Etap diecezjalny

Kategoria I

Nagrody
Florian Gudwański, Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim, opiekun Beata Niewińska
Kornelia Pskiet, Miejskie Przedszkole nr 2 w Sokołowie Podlaskim, opiekun Monika Tymińska
Zuzanna Zabłocka, Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Karmelki” w Bielsku Podlaskim, opiekun Agnieszka Perkowska

Wyróżnienia
Alicja Ufnal, Miejskie Przedszkole nr 2 w Sokołowie Podlaskim, opiekun Beata Wyłuda
Szymon Żero, KPN „Karmelki” w Bielsku Podlaskim, opiekun Ewa Żero


Kategoria II

Nagrody
Karolina Rzepniewska, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim, opiekun Zofia Wypychowska, s. Zofia Lisek
Mateusz Świętochowski, Przedszkole nr 2 „Pod słoneczkiem” w Węgrowie, opiekun Aleksandra Łojek
Kacper Wojtkowski, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach, opiekun s. Benigna Kadłubowska

Wyróżnienia
Hanna Falkowska, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym, opiekun Barbara Łobasiuk
Hanna Graczyk, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Sokołowie Podlaskim, opiekun Bożena Zdzieborska
Amelia Malinowska, KPN „Karmelki” w Bielsku Podlaskim, opiekun Joanna Malinowska
Zofia Narbutt, KPN „Karmelki” w Bielsku Podlaskim, opiekun J. Malinowska
Julia Olendzka, SP nr 3 w Siemiatyczach, opiekun s. B. Kadłubowska
Aleksander Wasiluk, Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Akcji V2 w Sarnakach, opiekun ks. Grzegorz Zasłonka


Kategoria III

Nagroda I, Eliza Borowska, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym, opiekun Renata Borowska
Nagroda II, Julia Perkowska, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim, opiekun Agnieszka Bosiacka
Nagroda III, Julia Kołodziej, SP nr 2 w Bielsku Podlaskim, opiekun D. Gromacki

Wyróżnienia
Maja Car, SP nr 2 w Bielsku Podlaskim, opiekun D. Gromacki
Kamil Kądziela, Szkoła Podstawowa im. E. Szymańskiego w Stoczku, opiekun Wioleta Świeżak
Maciej Kurowicki, NSP im. Armii Krajowej w Niecieczy, opiekun M. Skibniewska
Maja Marchlik, Zespół Oświatowy w Grygrowie, opiekun Katarzyna Niszcz
Małgorzata Skowrońska, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rudce, opiekun Janina Smolarczuk


Kategoria IV

Nagrody
Amelia Dragow, Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku, opiekun Dorota Krystosiak
Wiktoria Pienzin, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce, opiekun Jolanta Kulpa – Krzycka
Hubert Piórkowski, SP nr 4 w Bielsku Podlaskim, opiekun s. Zuzanna Kazimierczuk
Wiktoria Piórkowska, I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim, opiekun ks. Paweł Solka


Kategoria V

Nagrody
Małgorzata Kozłowska, ZSS w Bielsku Podlaskim, opiekun J. Turowska
Paweł Puchalski, ZSS w Bielsku Podlaskim, opiekun J. Turowska
Karol Ulaczyk, ZSS w Bielsku Podlaskim, opiekun J. Turowska

Wyróżnienia
Kacper Burak, Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach, opiekun Ewelina Łukaszewicz
Żaneta Charyton, ZSS w Siemiatyczach, opiekun E. Łukaszewicz
Karolina Gorbacewicz, ZSS w Bielsku Podlaskim, opiekun J. Turowska
Angelika Salach, Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim, opiekun Grażyna Jarosz

 

Jerzy Sołub, kolaż wch

Powrót na początek strony