Rozstrzygnięty przetarg na przebudowę „Ekonomów”

Zarząd powiatu na posiedzeniu 5 stycznia zatwierdził wyniki przetargu na przebudowę budynku przy ul. Widowskiej 1 (dawna siedziba Zespołu Szkół nr 3, tzw. Ekonomów).

Ilustracja do artykułu ekonomy.jpg

Propozycję wyboru najkorzystniejszej oferty przedłożyła zarządowi powołana w tym celu komisja przetargowa.

Przetarg dotyczy przeprowadzenia prac budowlanych związanych z przebudową i rozbudową budynku. Docelowo ma on pełnić funkcje administracyjno-biurowe, dydaktyczno-wychowawcze, sportowe, produkcyjno-handlowo-usługowe oraz w zakresie opieki zdrowotnej. Niektóre z tych funkcji obecnie są już realizowane, gdyż mieszczą się tam powiatowy zarząd dróg i poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Część budynku i plac manewrowy użytkowane są przez filię wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, a z sali gimnastycznej korzystają na zasadzie najmu inne podmioty.

W prowadzonym postępowaniu przetargowym w wyznaczonym terminie swoje oferty złożyło aż siedmiu zainteresowanych wykonawców. Komisja w przeprowadzonym postępowaniu wyłoniła jednego z nich, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.

Zarząd powiatu po rozpatrzeniu wniosku komisji zatwierdził wyniki przeprowadzonego przetargu, zlecając wykonanie zadania firmie „Jan” Usługi Remontowo-Budowlane Janusz Jabłoński z Bryk.

Zgodnie z przyjętą specyfikacją istotnych warunków zamówienia, termin zakończenia robót budowlanych przewidywany jest na 30 czerwca 2021 r.

 

pd, fot. Małgorzata Domańska

Powrót na początek strony