Rozwój współpracy transgranicznej w celu poprawy warunków zdrowotnych społeczeństwa

W dniach 16-17 kwietnia br. w Bielsku Podlaskim odbyła się konferencja otwierająca projekt pn. „Rozwój współpracy transgranicznej w celu poprawy warunków zdrowotnych społeczeństwa z powiatu bielskiego i rejonu lubomelskiego poprzez programy promocji zdrowia i profilaktyki z zakresu chorób onkologicznych i gruźliczych”, przygotowana przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Ilustracja do artykułu 130508-rozwoj2.jpg

Konferencji towarzyszyło dwudniowe szkolenie dla lekarzy rodzinnych, medycyny pracy, szpitalnego oddziału ratunkowego i innych specjalności z Polski i Ukrainy. Na konferencji obecni byli przedstawiciele władz samorządowych szczebla wojewódzkiego, powiatowego oraz gminnego, między innymi wicewojewoda podlaski Wojciech Dzierzgowski, wicemarszałek województwa podlaskiego Walenty Korycki, wicestarosta bielski Piotr Bożko, wójt gminy Bielsk Podlaski Raisa Rajecka, wójt gminy Orla Piotr Selwesiuk, wójt gminy Boćki Stanisław Derehajło, wójt gminy Wyszki Ryszard Perkowski, wójt gminy Rudka Andrzej Anusiewicz, przedstawiciele sołectw, duchowieństwa oraz lekarze z powiatu bielskiego. Ze strony ukraińskiej obecni byli przedstawiciele władz lokalnych, między innymi starosta rejonu lubomelskiego Aleksander Dziaduk, przewodniczący rady rejonowej w Lubomlu Walerij Furmaniuk, jak również lekarze i przedstawiciele partnera projektu. Takie spotkanie o wymiarze transgranicznym służy wymianie doświadczeń oraz wypracowaniu skutecznego systemu kierowania osób z podejrzeniem występowania choroby onkologicznej lub gruźliczej do przeprowadzenia badań profilaktycznych. Zespół lekarzy wspólnie opracował projekt ankiety, którą będzie wypełniał sam pacjent oraz lekarz badający pacjenta. Ankieta w przyszłości ma posłużyć do sporządzenia analiz i wniosków końcowych z przeprowadzonych badań profilaktycznych.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP) Priorytet 3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych Działanie 3.1. Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej. Jego wartość wynosi 2 389 452,61 euro, z czego dofinansowanie ze środków UE wyniesie 2 150 268,40 euro.

zdjęcie: Rozwój współpracy transgranicznej w celu poprawy warunków zdrowotnych społeczeństwa

Projekt realizowany będzie w latach 2013-2015, w partnerstwie ze Szpitalem Rejonowym w Lubomlu na Ukrainie. Jego celem jest poprawa warunków zdrowotnych społeczeństwa poprzez programy profilaktyki i promocji zdrowia oraz podnoszenie jakości i dostępności usług medycznych na obszarze współpracy transgranicznej, zwiększenie wykrywalności chorób onkologicznych i gruźliczych poprzez wczesną profilaktykę oraz edukację zdrowotną mieszkańców powiatu bielskiego i rejonu lubomelskiego, wypracowanie transgranicznego standardu wywiadu medycznego dla określonych problemów medycznych, wzrost jakości i dostępności usług medycznych na obszarze pogranicza polsko-ukraińskiego. Szpital powiatowy w Bielsku Podlaskim dokona zakupu cyfrowego aparatu RTG, dla którego instalacji przeprowadzone zostaną prace adaptacyjne pomieszczeń w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej. Ponadto planuje się zakup aparatu ultrasonograficznego i przeprowadzenie informatyzacji Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Partner ukraiński dokona zakupu sprzętu i urządzeń medycznych, między innymi: zestawów do artroskopii, laparoskopii i endoskopii, stołów operacyjnych, systemu mammografii, przyłóżkowego i mobilnego aparatu RTG oraz karetek pogotowia ze sprzętem medycznym.

Założeniem projektu jest również wyłonienie grupy docelowej pacjentów w celu przeprowadzenia badań przesiewowych pod kątem wczesnego wykrycia chorób nowotworowych i gruźlicy płuc. W tym celu, w ramach realizowanego programu, zostanie przebadanych 14 000 osób, po 7000 osób przez każdego z parterów. Ponadto dla lekarzy różnych specjalności zostaną zorganizowane kolejne konferencje i szkolenia o tematyce medycznej, które stworzą możliwość wymiany wiedzy i doświadczenia między lekarzami i innymi specjalistami pochodzącymi z Polski i Ukrainy, zajmującymi się leczeniem pacjentów z chorobami nowotworowymi i gruźlicą płuc.

logo UE, CBC, Pl-By-Ua

Powrót na początek strony