Rynek pracy w powiecie bielskim w dobie pandemii koronawirusa

Ogłoszenie stanu zagrożenia epidemiologicznego, związanego z pojawieniem się pandemii koronawirusa na świecie, znacznie wpłynęło na krajowy i lokalny rynek pracy.

Ilustracja do artykułu praca.jpg

Zamrożenie gospodarki i wynikające z tego ograniczenia odczuły przede wszystkim podmioty gospodarcze z branży gastronomicznej, turystycznej, usługowej oraz transportowej.

Sprawiło to, że niektóre gałęzie gospodarki przestały funkcjonować albo pracowały w niewielkim zakresie. Z dnia na dzień właściciele firm zmuszeni zostali do podjęcia działań mających na celu ratowanie zakładów pracy przed widmem upadłości.

Rynek pracy w powiecie bielskim także zareagował na kryzys wywołany pojawieniem się wirusa SARS-CoV-2. Jednak zamrożenie gospodarki nie wpłynęło znacząco na wzrost liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku Podlaski, o czym świadczy stopa bezrobocia, która w lipcu 2020 r. wyniosła 5 proc. Aktualnie poziom bezrobocia w powiecie należy do najniższych w województwie podlaskim.

Lokalny rynek pracy na tle innych powiatów wyróżnia się funkcjonowaniem zakładów pracy o różnych profilach działalności, którym wybuch pandemii nie przeszkodził w świadczeniu usług i kontynuowaniu produkcji. Uchroniło to firmy przed zwolnieniami grupowymi.

Duże znaczenie w zachowaniu stabilności lokalnego rynku pracy miało również udzielone przedsiębiorcom wsparcie przyznawane w ramach tarczy antykryzysowej. Dzięki szybkiemu uruchomieniu pakietu pomocowego dla przedsiębiorców udało się uniknąć zawieszenia działalności wielu firm. Pracownicy Urzędu Pracy dołożyli wszelkich starań, aby wnioskowana pomoc trafiła w jak najkrótszym czasie do przedsiębiorców. PUP udzielił wsparcia łącznie ponad 2000 podmiotom oraz organizacjom pozarządowym na kwotę ponad 13,5 mln zł, co niewątpliwie pomogło ochronić wiele miejsc pracy, a także utrzymać płynność finansową firm.

Pomimo trwającej w kraju od kilku miesięcy niekorzystnej sytuacji gospodarczej przedsiębiorcy z powiatu bielskiego w sposób ciągły rekrutowali pracowników, co ma odzwierciedlenie w zgłaszanej do Urzędu ilości wolnych miejsc pracy. Od początku roku największe zapotrzebowanie było na stanowiska takie jak: pracownik gastronomii, kierowca kat. C + E, pracownik księgowości, pracownik produkcji, sprzedawca, robotnik budowlany. Zgłoszone oferty w większości skierowane były do mężczyzn.

Wzrosło również zainteresowanie pracodawców zatrudnieniem cudzoziemców z państw trzecich w ramach oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwoleń na pracę sezonową.

W trakcie realizacji dodatkowych instrumentów wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych bielski Urząd Pracy jednocześnie wykonywał swoje podstawowe zadania z zakresu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Realizując usługi i instrumenty rynku pracy od stycznia do sierpnia bieżącego roku Urząd pomagał w powrocie na rynek pracy osobom bezrobotnym poprzez organizację szkoleń, dofinansowanie zatrudnienia osób bezrobotnych, przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej czy organizację staży. Ponad 4,3 mln zł zostało przeznaczonych na wsparcie pracodawców i osób bezrobotnych w wymienionych formach.

Odmrożenie gospodarki oraz uruchomienie pakietu pomocowego skierowanego do przedsiębiorców pozytywnie wpłynęło na sytuację lokalnego rynku pracy. Widoczne jest ożywienie, wszyscy starają się wrócić do normalnego systemu pracy przestrzegając przy tym obowiązujących obostrzeń sanitarnych.

 

pup, fot. Pixabay

Powrót na początek strony