Siedemdziesiąta rocznica mordu w Lesie Pilickim

Na trwale zakorzenioną wśród mieszkańców miasta Bielsk Podlaski tradycją są obchody rocznicowe związane z zamordowaniem przez hitlerowców w dniu 15 lipca 1943 r. 50 bielszczan. Obecnie obchodzono okrągłą – 70. rocznicę tego tragicznego wydarzenia – które nadal, mimo upływu czasu, wywołuje duże emocje i chęć uczestniczenia w uroczystości upamiętniającej ofiary mordu.

Ilustracja do artykułu 130717-siedemdziesiata1.jpg

Uroczystości rozpoczął sekretarz powiatu i przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Obchodów Świąt
i Rocznic Patriotycznych Ryszard Anusiewicz

Uroczystości rocznicowe miały miejsce w Bielsku Podlaskim na cmentarzu parafialnym pod pomnikiem Ofiar Barbarzyństwa, przy którym znajdują się mogiły ofiar rozstrzelanych w 1943 roku. Rozpoczął je sekretarz powiatu i przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Obchodów Świąt i Rocznic Patriotycznych Ryszard Anusiewicz, przypominając tragiczne wydarzenia z przeszłości.

zdjęcie: Siedemdziesiąta rocznica mordu w Lesie Pilickim

zdjęcie: Starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski przypomniał o zbiegu tragicznych dla Polaków okrągłych rocznic

Starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski przypomniał o zbiegu tragicznych dla Polaków okrągłych rocznic

Następnie głos zabrał starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski, który przypomniał o zbiegu tragicznych dla Polaków okrągłych rocznic – zarówno powstania styczniowego, jak i rzezi wołyńskiej. W swoim przemówieniu zawarł on refleksję, że przyczyną wszystkich tych tragedii była nienawiść i brak tolerancji dla drugiego człowieka. Tymczasem ofiary mordu mogłyby dziś domagać się od nas chrześcijańskiego wybaczenia prześladowcom, o które też zaapelował starosta.

zdjęcie: Chór parafialny z parafii Miłosierdzia Bożego w Bielsku Podlaskim

Uroczystość uświetnił chór parafialny z parafii Miłosierdzia Bożego w Bielsku Podlaskim

Następnie rozpoczęła się msza św. w intencji ofiar mordu, odprawiona przez księży koncelebransów pod przewodnictwem ks. prałata Kazimierza Siekierko, dziekana bielskiego. Ponadto wśród uczestników uroczystości obecni byli duchowni prawosławni, m.in. dziekan bielski ks. mitrat Leoncjusz Tofiluk. W czasie mszy ks. Andrzej Kiersnowski odczytał nazwiska wszystkich pomordowanych. Po jej zakończeniu na ich mogiłach złożono wieńce i wiązanki.

zdjęcie: Delegacja władz Powiatu złożyła wieniec na mogiłach pomordowanych

Delegacja władz Powiatu złożyła wieniec na mogiłach pomordowanych

zdjęcie: Wieńce zostały złożone również na miejscu straceń na uroczysku Osuszek w Lesie Pilickim

Wieńce zostały złożone również na miejscu straceń na uroczysku Osuszek w Lesie Pilickim

Kolejnym etapem obchodów tragicznej rocznicy było odmówienie modlitw przez duchownych obu wyznań na miejscu straceń – uroczysku Osuszek w Lesie Pilickim. Tu także złożono wieńce i kwiaty pod krzyżem modlitewnej pamięci na mogile, w której pochowano rozstrzelanych, a skąd później ekshumowano zwłoki, przewożąc je w lipcu 1945 r. na cmentarz parafialny, gdzie spoczywają do dziś. Wyjątkiem są szczątki błogosławionego ks. Antoniego Beszty-Borowskiego, które jako relikwie przeniesiono do bazyliki Narodzenia NMP i św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim.

Powrót na początek strony