Spotkajmy się na ławeczce

W 2017 roku Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku kontynuuje prace badawcze skupiające się na ręczniku ludowym Ziemi Bielskiej.

Ilustracja do artykułu DSC_4576int.jpg

Działania będą prowadzone w ramach projektu „Spotkajmy się na ławeczce. Badania terenowe ręcznika ludowego Ziemi Bielskiej” finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – priorytet Kultura ludowa i tradycyjna 2017, skoncentrują się na pracy w terenie.

zdjęcie: Spotkajmy się na ławeczce

Od 14 do 22 lipca pracownicy Muzeum w Bielsku Podlaskim oraz studenci z Polski i Białorusi odwiedzą wsie w gminach Boćki, Brański, Rudka i Wyszki, gdzie będą poszukiwać ręczników ludowych w celu ich opisania i sfotografowania. Wszystkie osoby będą posiadały identyfikatory z imieniem, nazwiskiem i nazwą instytucji prowadzącej badania – Muzeum w Bielsku Podlaskim.

W związku z powyższym Muzeum zwraca się do mieszkańców wspomnianych gmin o udostępnienie ręczników ludowych w celu ich sfotografowania i umieszczenia w przygotowywanej w ramach projektu publikacji. Ręczniki zostaną opisane i sfotografowane na miejscu (w obecności właściciela). Ponadto prosimy o przygotowanie takich informacji, jak imię i nazwisko autora oraz przybliżonej daty wykonania ręczników.

zdjęcie: Spotkajmy się na ławeczce

Mamy nadzieję, że również dzięki Państwu nasze badania przyczynią się do przywrócenia pamięci tej pięknej, ale coraz rzadziej pielęgnowanej tradycji. Chcemy pokazać, jak ogromne dziedzictwo tkwi w ręczniku ludowym oraz jak wiele znaczeń i wzorów się w nim kryje. Efektem finalnym projektu będzie „Katalog ręczników ludowych gminy Boćki, Brańsk, Rudka i Wyszki” – kompletny zbiór ręczników, które zachowały się w wiejskich domach. W ramach projektu powstanie również wystawa planszowa promująca ręczniki ludowe i działania prowadzone przez bielskich muzealników na rzecz jego ochrony.

 

Alina Dębowska, kierownik Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

Aktualności

Powrót na początek strony