Spotkanie noworoczne 2015

Dwódziestego ósmego stycznia w Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej odbyło się spotkanie noworoczne starosty bielskiego z duchowieństwem, przedsiębiorcami i przedstawicielami samorządów. W programie uroczystości były m.in. występy uczniów II Liceum Ogólnokształcącego z BJN im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim, Magdaleny Tworkowskiej ze Studia Piosenki Fart oraz zespołu Podlaskie Kukułki.

Ilustracja do artykułu IMG_1921 (Small).JPG

Spotkanie stało się okazją do przedstawienia przez starostę Sławomira Jerzego Snarskiego osiągnięć i dokonań Powiatu Bielskiego w ciągu minionego roku, jak również specyfiki jego działania. Starosta podkreślił, istotną rolę przedsiębiorstw w rozwoju samorządu powiatowego. W tym kontekście wypowiedział się na temat współpracy przedsiębiorców ze szkołami powiatowymi.

zdjęcie: Spotkanie noworoczne 2015

zdjęcie: Spotkanie noworoczne 2015

Tradycją stało się wyróżnianie osób, które współpracowały z Powiatem Bielskim. W tym roku wyróżnienia otrzymali: prof. dr hab. inż. Lech Dzienis – rektor Politechniki Białostockiej, Maciej Żywno – wicemarszałek województwa podlaskiego, Sławomir Wilczewski – zastępca podlaskiego komendanta wojewódzkiego policji, Ryszard Ziemblicki dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Jacek Roleder – dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, prof. dr hab. n. med. Piotr Marek Radziwon – dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, Bożena Grotowicz – dyrektor SPZOZ w Bielsku Podlaskim, Konstanty Kuźma – koordynator Oddziału Urazowo-Ortopedycznego w SPZOZ w Bielsku Podlaskim, Bożena Teresa Zwolińska – zastępca burmistrza miasta Bielsk Podlaski, Jan Kaczan – wiceprezes Kan sp. z o.o., Andrzej Leszczyński – prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Podlasie”.

zdjęcie: Spotkanie noworoczne 2015

zdjęcie: Spotkanie noworoczne 2015

Starosta wręczył również wyróżnienia najlepszym uczniom szkół ponagimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Bielski. Wyróżnienia otrzymali: Michalina Słomińska, Wojciech Jakubowski – I LO; Kamil Stiepaniuk, Urszula Lipato – II LO; Adam Tworkowski, Tomasz Pytel – ZS nr 1; Diana Kawiecka, Radosław Zabrocki – ZS nr 3; Daria Cieślik, Karolina Kowszuk – ZS nr 4, Sebastian Kubiec, Natalia Markiewicz – ZSS.

zdjęcie: Spotkanie noworoczne 2015

zdjęcie: Spotkanie noworoczne 2015

Poza wyróżnionymi, wśród zaproszonych gości byli między innymi: JE biskup drohiczyński ks. prof. Tadeusz Pikus, ks. dr hab. Tadeusz Syczewski – rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie, ksiądz prałat Kazimierz Siekierko – dziekan bielski, dziekan senior ks. prałat dr Ludwik Olszewski, ks. Jerzy Bogacewicz – wicedziekan bielski, Marek Wójcik – podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, nadinsp. Sławomir Mierzwa – podlaski komendant wojewódzki policji, st. bryg. Antonii Ostrowski – podlaski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Mirosław Romaniuk – starosta hajnowski, Jan Zalewski – starosta siemiatycki oraz Bogdan Zieliński – starosta wysokomazowiecki.

zdjęcie: Spotkanie noworoczne 2015

zdjęcie: Spotkanie noworoczne 2015

W spotkaniu uczestniczyli również burmistrz miasta Bielsk Podlaski Jarosław Borowski, burmistrz miasta Brańsk Czesław Sokołowski oraz wójtowie gmin: Bielsk Podlaski – Raisa Rajecka, Brańsk – Andrzej Jankowski, Orla – Piotr Selwesiuk, Rudka – Andrzej Anusiewicz oraz wójt gminy Wyszki – Mariusz Korzeniewski a także przedstawiciele urzędów, agencji, banków i instytucji, dyrektorzy szkół, przedsiębiorcy i pracownicy jednostek organizacyjnych powiatu.

zdjęcie: Spotkanie noworoczne 2015

zdjęcie: Spotkanie noworoczne 2015

Na zakończenie uroczystości głos zabrali JE biskup drohiczyński ks. prof. Tadeusz Pikus, Marek Wójcik, Maciej Żywno oraz Jan Zalewski.

zdjęcie: Spotkanie noworoczne 2015

zdjęcie: Spotkanie noworoczne 2015

zdjęcie: Spotkanie noworoczne 2015

zdjęcie: Spotkanie noworoczne 2015

zdjęcie: Spotkanie noworoczne 2015

Powrót na początek strony